МОДЕЛЬ АКТИВАЦІЇ НЕЙРОНУ ЗІ СТОХАСТИЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ АКТИВАЦІЇ ПОБУДОВАНА НА ДОКТРИНІ УМОВНОЇ ОПТИМАЛЬ-НОСТІ ЕНТРОПІЇ БАГАТООПЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ

Андрій Вікторович Гончаренко

Анотація


У наведеній роботі здійснено спробу запропонувати певні моделі, що підходять, процесів тертя та зношування, котрі могли би відбуватися в конструктивних елементах технічних виробів, які беруться до розгляду. Міра невизначеності у даному розгляді це є ентропія спеціальних гібридно-опційних функцій ефективності. Ентропія такого виду походить від принципу Джейнса, будучи адаптованою до принципу максимуму суб’єктивної ентропії, із імплементаційними можливостями до авіаційних галузей застосування, як це походить зі списку наведених посилань. Стаття розглядає теоретично можливість застосування доктрини умовної оптимізації ентропії багатоопційних гібридних функцій з метою відкриття обґрунтованої причини існування спеціальних гібридно-опційних функцій ефективності, а також причин оптимальності формули, що наводиться. Така формула, що вжита у якості моделі функції активації нейрону, або так звана «squashing function», типа сигмоїдальної функції, подібної до логістичної функції, отримується з урахуванням ступеня невизначеності певного типу гібридно-опційних функцій ефективності. За допомогою даного варіаційного принципу було показано оптимальність такого виду формули. Еволюція запропонованого у цій статті підходу, який є розвитком від суб’єктивного аналізу до оптимізаційної доктрини гібридних багатоопційних функцій, передбачає використання вказаних гібридних багатоопційних функцій, у якості об’єктивно існуючої характеристики певного явища, замість описаних суб’єктивно переважних, людиною, функцій, оскільки ніхто не обирає об’єктивно існуючої реальності. Даний підхід має значущість правдоподібного пояснення для таких явищ, обумовлених багатоопційністю. Теоретичні міркування проілюстровано побудованою діаграмою, яка представляє проведене числове моделювання.


Ключові слова


трибологія; тертя; зношування; оптимізація; ентропійна доктрина; багатоопційність; гібридна опційна функція; активація нейрону; сигмоїдальна функція

Посилання


Kasianov V. Subjective Entropy of Preferences, Subjective Analysis: Monograph / V. Kasianov. – Warsaw, Poland: Institute of Aviation Scientific Publications, 2013. – 644 p.

Shpenkov G. P. Friction surface phenomena: Tribology series, 29, Editor: D. Dowson / G. P. Shpenkov. – Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 1995. – 359 p.

Functional coatings application for strengthening and restoration of aviation products / S. Dmitriyev, A. Koudrin, A. Labunets, M. Kindrachuk // Aviation. – 2005. – 9(4). – pp. 39-45.

Smith D. J. Reliability, maintainability and risk. Practical methods for engineers / D. J. Smith. – London: Elsevier, 2005. – 365 p.

Gearing with increased teeth wear resistance / P. Tkach, P. Nosko, O. Bashta, G. Boyko, Iu. Tsybrii, O. Gerasimova // Problems of friction and wear. – 2018. – № 2(79). – pp. 86-92.

Haykin S. Neural Networks. A Comprehensive Foundation / S. Haykin. – Moscow, Russia: Publishing House “Williams”, 2006. – 1104 p.

Fernandes dos Santos J. M. Data Classification with Neural Networks and Entropic Cri-teria: Thesis submitted for the partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy / J. M. Fernandes dos Santos. – Porto, Portugal: Engineering University, January 2007. – 240 p.

Jaynes E. T. Information theory and statistical mechanics / E. T. Jaynes // Physical re-view. – U.S.A. – 1957. – Vol. 106, № 4. – pp. 620-630.

Jaynes E. T. Information theory and statistical mechanics. II / E. T. Jaynes // Physical review. – U.S.A. – 1957. – Vol. 108, № 2. – pp. 171-190.

Jaynes E. T. On the rationale of maximum-entropy methods / E. T. Jaynes // Proceed-ings of the IEEE. – 1982. – Vol. 70. – pp. 939–952.

Ma F. C. Study on global science and social science entropy research trend / F. C. Ma, P. H. Lv, M. Ye // 2012 IEEE 5th International Conference on Advanced Computational Intel-ligence (ICACI). October 18-20, 2012, Nanjing, Jiangsu, China. – 2012. – pp. 238-242.

Zamfirescu C. B. On investigating the cognitive complexity of designing the group de-cision process / C. B. Zamfirescu, L. Duta, B. Iantovics // Studies in Informatics and Control. – 2010. – vol. 19, no. 3. – pp. 263-270.

Zamfirescu C. B. The cognitive complexity in modelling the group decision process / C. B. Zamfirescu, L. Duta, B. Iantovics // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2010. – vol. 1. – pp. 69-79.

Luce R. D. Conditional expected utility / R. D. Luce, D. H. Krantz // Econometrica. – 1971. – no. 39. – pp. 253-271.

Luce R. D. Individual Choice Behavior: A Theoretical Analysis / R. D. Luce. – Mineo-la, N. Y.: Dover Publications, 2014. – 153 p.

Goncharenko A. V. Aircraft operation depending upon the uncertainty of mainte-nance alternatives / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2017. – vol. 21(4). – pp. 126-131.

Goncharenko A. V. Development of a Theoretical Approach to the Conditional Opti-mization of Aircraft Maintenance Preference Uncertainty / A. V. Goncharenko // Aviation. – 2018. – vol. 22(2). – pp. 40-44.

Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty // Scientific Bulletin of KSMA. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.

Goncharenko A. V. Aircraft maximal distance horizontal flights in the conceptual framework of subjective analysis // Proceedings of NAU. – 2013. № 4(57). – pp. 56-62.

Goncharenko A. V. Several models of physical exercise subjective preferences // Clin. and Exp. Psychol. – 2016. – 2: 121. – pp. 1-6.

Goncharenko A. V. An alternative method of the main psychophysics law derivation // Clin. and Exp. Psychol. – 2017. – 3: 155. – pp. 1-5.

Goncharenko A. V. Artificial versus natural intellect in control of optimality // Interna-tional Conference (ISDMCI). May 20-24, 2013, Yevpatoria, Ukraine. – 2013. – pp. 20-22.

Goncharenko A. V. Mathematical modeling of the ship’s main engine random opera-tional process // Internal Combustion Engines. – 2012. – №2. – pp. 117-125.

Goncharenko A. V. Alternativeness of control and power equipment repair versus purchasing according to the preferences of the options // Electronics and control systems. – 2016. – № 4(50). – pp. 98-101.

Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology // Problems of Friction and Wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83.

Goncharenko A. V. Aeronautical engineering maintenance periodicity optimization with the help of subjective preferences distributions // Proceedings of NAU. 2017. – № 2. – pp. 51-56.

Goncharenko A. V. A concept of multi-optional optimality at modeling ideal gas iso-thermal processes // Electronics and Control Systems. – 2017. – № 2(52). – pp. 94-97.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована