ВПЛИВ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ВТОМНЕ ЗНОШУВАННЯ І ЯКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ

Володимир Борисович Мельник, Олег Віталійович Радько, Анатолій Кирилович Скуратовський, Ірина Анатоліївна Каширська, Таміла Сергіївна Ткаченко

Анотація


Викладені результати дослідження впливу мастильних матеріалів на втомне зношування пар тертя з локальним контактом в умовах кочення з ковзанням. Показа­но зв`язок між товщиною мастильного шару та часом до появи викришування на поверхнях тертя зубчастих коліс, Установлено, що використання синтетичних олив ВНИИ НП 50-1-4У й ИПН-10 у якості мастильного середовища в трибосполученнях дозволяє збільшити піттінгостійкість поверхонь тертя зубчастих передач у 3,5 ... 4 рази порівняно із використанням мінеральних олив.


Ключові слова


змащувальна дія; мастильні матеріали; втомне зношування; самогенеруюча органічна плівка; контактне руйнування

Посилання


Кораблёв А.И., Решетов Д.И., Повышение несущей способности и долговечности зубчатых передач. – М.: Машиностроение,1968, – 288с.

Матвеевский М.Р. Температурная стойкость граничных смазочных слоёв и твёрдых смазочных покрытий при трении металлов и сплавов.-М.: Наука, 1971.- 164с.

Слупский В.И., Стадник В.А., О влиянии физических свойств на механизм уста-лостного вырашивания зубьев редукторов. – Проблемы трения и изнашивания,1974, –№6. – с.148-152.

Мельник В.Б. Фізіко-хімічна модель механізму змащувальної дії присадок у ло-льному контакті зубчатих передач. Modern methods, innovations and experience of practical application in the field of technical sciences December 27-28, 2017 – Radom, Republic of Poland: 2017. - C. 126-130.

Мельник В.Б. Смазочное действие масел с карбонофторидными присадками при нестационарных режимах трения /В.Б.Мельник, Р.Г.Мнацаканов, В.П.Федына // Про-блеми тертя та зношування:Науково-техн. зб. – К: НАУ, 2007. – Вип.47. – С. 250-267.

Райко М.В. Смазка зубчатых передач/ Райко М.В. – К. : Техника, 1970. – 196 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована