АНАЛІЗ РУЙНУВАННЯ ТА ЗНОСОСТІЙКОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ

Мирослав Васильович Кіндрачук, Володимир Володимирович Харченко, Юрій Олександрович Цибрій, Іван Володимирович Костецький, Михайло Андрійович Гловин

Анотація


В роботі наведено результати дослідження процесів руйнування при терті на прикладі композиційних електролітичних покриттів. Методами аналізу теоретичних та експериментальних результатів дослідження в рамках енергетичної моделі утворення частинок зносу в приповерхневих зонах пари тертя зроблено оцінку процесу руйнування поверхні шарів. Встановлено наявність залежності розмірів частинок зносу від механічних властивостей матеріалу. Виконаний аналіз результатів зносостійкості покриттів.


Ключові слова


тертя; частинки зносу; композиційне покриття; структура;зміцнення; енергія активації

Посилання


Ибатуллин, И.Д. Кинетика усталостной повреждаемости и разрушения поверх-ностных слоев [Текст] / И.Д. Ибатулин. – Смара: Самарский гос. тех. ун-т, 2008. – 187 с.

Крамар В. М. Зносостійкість як енергетична характеристика міцності матеріалу в зоні тертя / В. М. Крамар, М. В. Кіндрачук, В. Я. Лобурак. // Восточно-Европейский журнал передових технлогий. – 2013. – т. 4, № 7(64) – С. 8–11.

Кіндрачук М.В. Формування зносостійких композиційних електролітичних пок-риттів, зміцнених наночастнками кремнію / М.В. Кіндрачук, М.В. Лучка, Л.О. Корнієнко, Я.И. Замора [Текст] // Металознавство та обробка металів. – 2005. №2. – С. 3 – 8

Кіндрачук М.В. Механізм зношування аустенітної сталі 12Х18Н9Т в широкому діапазоні зовнішніх навантажень / М.В. Кіндрачук, Р.Г. Мнацаканов, І.А. Гуменюк та ін. // Проблеми тертя та зношування. – 2015. – № 2 (67). – С.18 – 27.

Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя в 3-х т. Т. 1 / В.И. Анурьев; 8-е изд., перераб. и доп. Под.ред. И.Н. Жестковой – М.: Машиностроение, 2001. – 34 с.

Кислый П.С. Карбидокремниевые материалы / П.С. Кислый – М.: Металлургия, 1977. – 34 с.

Zhang R. Cohesive energy of elements / R. Zhang // https://sites.google.com/site/zrftum/home/l/physical-properties/cohesive-energy-of-elements

Harrison W.A., Krant E.A. Energy of substitution and solutioninsemiconductors / W.A. Harrison, E.A. Krant // Phys. Rev. B. – 1988. – V. 37, № 14. – Р. 8244-8248.

M. PashechkoFunctionalPlasma-DepositedCoatings / M. Pashechko, M. Kindrachuk, I. Gumeniuk, O. Tisov, V. Zahrebelniy // AdvancesinScienceandTechnologyResearchJournal. – 2018. – 11(4). – pp. 301-304.

Гуменюк І. А. Триботехнічні властивості сталі 12Х18Н10Т, поверхнево модифі-кованої комбінованими покриттями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" /Гуменюк І. А. – Київ, 2018. – 24 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована