ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИБОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ АКТИВАЦІЇ НЕЙРОНУ ОТРИМАНОЇ ЧЕРЕЗ ЕНТРОПІЙНУ ДОКТРИНУ БАГАТООПЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ

Андрій Вікторович Гончаренко

Анотація


У наведеній роботі здійснено спробу запропонувати певні моделі, що підходять, процесів тертя та зношування, котрі могли би відбуватися в конструктивних елементах технічних виробів, які беруться до розгляду. Міра невизначеності у даному розгляді це є ентропія спеціальних гібридно-опційних функцій ефективності. Ентропія такого виду походить від принципу Джейнса, будучи адаптованою до принципу максимуму суб’єктивної ентропії, із імплементаційними можливостями до авіаційних галузей застосування, як це походить зі списку наведених посилань. Стаття розглядає теоретично можливість застосування доктрини умовної оптимізації ентропії багатоопційних гібридних функцій з метою відкриття обґрунтованої причини існування спеціальних гібридно-опційних функцій ефективності, а також причин оптимальності формули, що наводиться. Така формула, що вжита у якості моделі функції активації нейрону, або так звана «squashing function», типа сигмоїдальної функції, подібної до логістичної функції, отримується з урахуванням ступеня невизначеності певного типу гібридно-опційних функцій ефективності. За допомогою даного варіаційного принципу було показано оптимальність такого виду формули. Еволюція запропонованого у цій статті підходу, який є розвитком від суб’єктивного аналізу до оптимізаційної доктрини гібридних багатоопційних функцій, передбачає використання вказаних гібридних багатоопційних функцій, у якості об’єктивно існуючої характеристики певного явища, замість описаних суб’єктивно переважних, людиною, функцій, оскільки ніхто не обирає об’єктивно існуючої реальності. Даний підхід має значущість правдоподібного пояснення для таких явищ, обумовлених багатоопційністю.


Ключові слова


трибологія; тертя; зношування; оптимізація; ентропійна доктрина; багатоопційність; гіб-ридна опційна функція; активація нейрону; функція активації

Посилання


Shpenkov G. P. Friction surface phenomena: Tribology series, 29, Editor: D. Dowson / G. P. Shpenkov. – Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 1995. – 359 p.

Functional coatings application for strengthening and restoration of aviation products / S. Dmitriyev, A. Koudrin, A. Labunets, M. Kindrachuk // Aviation. – 2005. – vol. 9, no. 4. –. – pp. 39-45.

Haykin S. Neural Networks. A Comprehensive Foundation / S. Haykin. – Moscow, Russia: Publishing House “Williams”, 2006. – 1104 p.

Jaynes E. T. Information theory and statistical mechanics / E. T. Jaynes // Physical re-view. – U.S.A. – 1957. – Vol. 106, № 4. – pp. 620-630.

Jaynes E. T. Information theory and statistical mechanics. II / E. T. Jaynes // Physical review. – U.S.A. – 1957. – Vol. 108, № 2. – pp. 171-190.

Jaynes E. T. On the rationale of maximum-entropy methods / E. T. Jaynes // Proceed-ings of the IEEE. – 1982. – Vol. 70. – pp. 939–952.

Kasianov V. Subjective Entropy of Preferences, Subjective Analysis: Monograph / V. Kasianov. – Warsaw, Poland: Institute of Aviation Scientific Publications, 2013. – 644 p.

Goncharenko A. V. Generalization for the degrading state maximal probability in the framework of the hybrid-optional entropy conditional optimality doctrine / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2018. – № 1(78). – pp. 89-92.

Goncharenko A. V. Aeronautical and aerospace materials and structures damages to failures: theoretical concepts / A. V. Goncharenko // International Journal of Aerospace Engi-neering. – Volume 2018 (2018), Article ID 4126085, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/4126085; 2018. – pp. 1-7.

Goncharenko A. V. One theoretical aspect of entropy paradigm application to the problems of tribology / A. V. Goncharenko // Problems of friction and wear. – 2017. – № 1(74). – pp. 78-83.

Goncharenko A. V. Measures for estimating transport vessels operators’ subjective preferences uncertainty / A. V. Goncharenko // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. – 2012. – № 1(6). – pp. 59-69.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована