АКТИВНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ

Сергій Олексійович Пузік, Володимир Іванович Курілов, Олексій Сергійович Пузік, Володимир Федорович Опанасенко, Андрій Валерійович Вареник

Анотація


Окреслено проблему захисту технологічного обладнання від корозії. З’ясовано можливі заходи захисту від блукаючих струмів і види захисту від корозії. Перший спрямований на зменшення блукаючих струмів у землі. Другий вирішує питання, пов’язані із запобіганням проникнення цих струмів в технологічне обладнання. Визначено три види захисту від корозії: конструкційний, пасивний і активний. Більш детально досліджено активний вид захисту від корозії у якості якого застосовуються протекторний захист. Недоліком протекторного захисту є те, що заміна протекторів потребує не лише спорожнення резервуара, а й підготовки його до вогневих робіт, зачищення й дегазацію, що значно здорожує такий процес. Тому досліджено реалізацію протекторного захисту без вогневих робіт в резервуарі, що дозволить швидко заміняти протектори та втілювати захист на діючих резервуарах. Запропоновані методики розрахунків протекторного захисту від корозії та їх ефективності від впровадження в експлуатацію. Під час розрахунку протекторного захисту визначають кількість протекторів і терміни їх дії залежно від перехідного опору ізоляції днища та питомого опору ґрунту за умови досягнення захисної густини струму у колі «протектор–резервуар». Ця методика дозволяє визначити остаточну кількість протекторів і термін їх служби в роках. Протекторний захист можна використовувати ефективно і замість блискавкозахисних заземлень. Ефективність протекторного захисту, розміщеного в резервуарі, оцінюють різницею потенціалу «резервуар–електроліт» за допомогою мідно-сульфатного електрода, який опускають в резервуар. Визначена вимога, яка забезпечує ефективну роботу протекторного захисту. Для оцінювання ефективності використання протекторного захисту від корозії технологічного обладнання розроблено схему взаємозв’язку об’єкту оцінювання ефективності з об’єктом, що обслуговується. Використання даної схеми дозволяє стверджувати, що протекторний захист підвищує ефективність експлуатації об’єктів авіапаливозабезпечення через вплив на систему та операційне використання таких пристроїв


Ключові слова


технологічне обладнання; корозія; активний захист; блукаючі струми; протекторний захист

Посилання


Ипатов А. М. Средства заправки горюче-смазочними материалами: учебник / А. М. Ипатов, В. И. Терехин, С. А. Пузик // — К. : КМУГА, 1996. — 304 с.

Пузік С. О. Технологічні процеси з пально-мастильними матеріалами: підручник / С. О. Пузік, Є. О. Баканов, В. І. Терьохін, В. Ф. Опанасенко // — К. : Вид-во нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2002. — 256 с.

Корольов В. П. Технологічна безпека та удосконалення нормативної бази протикорозійного захисту будівельних металоконструкцій / В. П. Корольов, Ю. Б. Висоцький, О. М. Шевченко // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2012. — Т. 48, № 2. — С. 123–130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PHKhMM_2012_48_2_21

ДБН В.1.2-14-2008. Загальні принципи забезпечення надійності та безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ». — Мінрегіон України. — 30 с.

ДБН В.1.2-9-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Безпека експлуатації. — Мінрегіон України. — 21 с.

Кондрашов С. І. Класифікація сучасних електрохімічних методів контролю корозійних процесів / C. І. Кондрашов.В. Ф. Забара, К. К. Чернишова // Вестник ХПИ. — 2008. — № 57. — С. 101–107.

Popov Branko. Corrosion Engineering. 1st Edition. Princoples and Solved problems / Branko Popov. — 2015. — 792 p.

Медведик О. В. Фізико-хімічний критерій оцінки корозійної агресивності грунтів на прикладі окремих ділянок магістральних газопроводів / О. В. Медведик, Л. В. Сиса, Б. В. Слободян // Методи та прилади контролю якості. — 2001. — № 7. - С. 24–28.

Волошин В. А. Вплив складу нейтрального ґрунтового середовища на корозійне розтріскування трубної сталі / В. А. Волошин, О. І. Звірко, П. Я. Сидор // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2014. — № 5. — С. 44–47.

Казак В. М. Основи контролю та технічної діагностики: підруч. / В. М. Казак. — К.: НАУ, 2013. — 300 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована