ВПЛИВ ВОЛОКНА ЛОЛА НА АБРАЗИВНУ ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ОРГАНОПЛАСТИКІВ НА ОСНОВІ ФЕНІЛОНУ С-1

Олександр Іванович Буря, Анна – Марія Вадимівна Томіна, Мирослав Васильович Кіндрачук

Анотація


Досліджено вплив вмісту термостійкого волокна лола на триботехнічні характеристики органопластиків на основі ароматичного поліаміду фенілону С-1. Випробування на абразив показало, що зі збільшенням кількості наповнювача в в’яжучому інтенсивність абразивного зношування знижається на 34 – 56 %, сягаючи мінімальних значень в інтервалі від 10 до 15 мас.% волокна. Встановлений взаємозв’язок, між структурою органопластиків та його трибологічними властивостями: введення волокна сприяє утворенню впорядкованої структури.


Ключові слова


ароматичний поліамід; органічне волокно; лола; абразивне зношування; рентгеноструктурний аналіз; міжплощинна відстань

Посилання


Скворцов Ю. В. Механика композиционых материалов / Скворцов Ю. В. – Самара, Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва, 2013. – 94 с.

Семин М. И. Особенности проектирования болтовых соединений слоистых композиционных материалов / М.И. Семин, М.Ю. Карелина // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). – 2014. –№VII. – С. 130 – 133.

Мухаметшинa Р. М. Трибологические отказы дорожно-строительных машин / Р.М. Мухаметшинa //Известия Самарского научного центра Российской академии наук – 2016. – Т.18, №1(2). – С. 252 – 255.

Протонная магнитная релаксация в ароматических полиамидах при сорбции водяного пара / Т. В. Смотрина, Ю. С. Чулкова, Д. В. Карасев [та ін.] // Журнал Физической химии. – 2009. – Т.83, №7. – С.1346 – 1351.

Лахтин Ю.М. Материаловедение: [учебник для высших технических учебных завод. -3 – е изд. перераб. и доп.] / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева– М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.

Технология производства химических волокон / [Ряузов А.Н., Груздев В.А., Бакшеев И.П. и др.]; [учебник для техникумов. – 3 – е изд. перераб. и доп.] – М.: Химия, 1980 – 448 с.

Информация Всероссийский научно-исследовательский институт полимерных волокон // Химические волокна. – 1975.– №3. – С. 36–37.

Пат. № 105957 України, МПК F16C 19/00. Термостійка композиція [Текст] / Буря О.І., Набережна О.О., Томіна А.-М.В., Теренін В.І. – № u 2015 10084; заяв. 15.10.2015.; опубл. 11.04.2016. Бюл. № 7.

Регулирование упорядоченности структуры поли – м – фениленизофталамида / В. Д. Герасимов, Л. Б. Соколов, В. М. Савинов [та ін.] // Высокомолекулярные соединения. – 1968. – Т. Х(А), №9. – С. 1978 – 1983.

Каргин В. А. Связь надмолекулярной структуры с механическими свойствами полимеров / Каргин В. А., Слонимский Г. Л., Соголова Т. И // 22nd Annual Technical Conference: Technical papers SPE, Montreal. Тезисы докл. – 1966. –№12. – С. 43.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована