ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФОРМУВАННЯ ДИСКРЕТНО-ТЕКСТУРОВАНИХ МАСТИЛОЄМНИХ ПОВЕРХОНЬ НА ФРЕТИНГОСТІЙКІСТЬ ТРИБОСИСТЕМ

Мирослав Васильович Кіндрачук, Олександр Іванович Духота, Володимир Єфремович Марчук, Володимир Володимирович Харченко, Ніла Олександрівна Науменко

Анотація


Виконано дослідження з визначення ефективності підвищення фретингостійкості трибосистем формуванням дискретно-текстурованих маслоємних поверхонь у вигляді регулярно розташованих мікрозаглиблень. Феномонологічно такі поверхні розглядались як дискретно-текстуровані, а мікрозаглиблення – як резервуари, що забезпечують постійну регенерацію граничних мастильних шарів в зоні фрикційного контакту. Формування дискретно-текстуроаних поверхонь у вигляді системи лункових пірамідальних і сферичних мікрозаглиблень з заданими параметрами текстури на робочій поверхні зразків здійснювалось методом ударно-пластичного деформування. Досліджувались пари тертя з різним розташуванням матеріалів в парі за твердістю. Пари, у яких дискретно-текстурована поверхня формувалась на зразках з більшою твердістю, ніж твердість контртіла, умовно називали прямими парами. Пари з меншою твердістю дискретно-текстурованої поверхні ніж твердість контртіла називали оберненими. Встановлено, що у разі тертя шліфованих поверхонь за прийнятих умов фретингу мащення не забезпечує суттєвого підвищення фретингостійкості досліджуваних матеріалів як у прямих, так і у обернених парах тертя, що свідчить про недостатньо високу стійкість на таких поверхнях межових мастильних шарів. За таких же умов фретингу і умов мащення стійкість до фретинг-корозійного зношування пар тертя із дискретно-текстурованими поверхнями помітно зросла. Найбільший ефект підвищення зносостійкості досягається у прямих парах при сферичному профілі лунок. У порівнянні з базовим варіантом за абсолютним значенням величини зносу знос зразків із сферичним профілем лунок у прямих парах зменшився більш ніж у 6 разів. Одночасно помітно зменшився також знос контрзразків і сумарний знос пари. Очевидно, що за прийнятих параметрів формування дискретно-текстурованих поверхонь і параметрів фретингу, сферичний профіль забезпечує найбільшу змащувальну ефективність мікрозаглиблень у порівнянні із призматичним профілем. За результатами експерименту проведено статистичний аналіз та побудовано регресивні моделі залежностей величини зносу від технологічних параметрів формування дискретно-текстурованих поверхонь і параметрів фретингу.

Ключові слова


фрикційно-контактна взаємодія; маслоємні поверхні; мащення; фретинг; зношування; механічна енергія

Посилання


Костецкий Б. И. Поверхностная прочность материалов при трении / Б. И. Костецкий, И. Г. Носовский, А. К. Караулов и др. - К. : Техніка, 1976. - 296 с.

Марчук В. Є. Фретингостійкість дискретних поверхонь в умовах граничного тертя / В. Є. Марчук, О. І. Духота, Ю. О. Градинський, О. М. Єнін // Вісник Харківського НТУСГ ім. Петра Василенка. – Харків: Вид-во Харківського НТУСГ ім. Петра Василенка, 2010. – Вип. 1000. – С. 147-152.

Марчук В. Е. Дослідження зносостійкості електроіскрових покриттів в умовах фретинг-зношування / В. Е. Марчук, О. І. Духота, Н. О. Науменко // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. – К.: НАУ, 2011. – Вип. 56. – С. 84-93.

Фретинг-утома сталі 30ХГСА з дискретно-орієнтованою легеневою поверхнею / Г. В. Цибаньов, В. Е. Марчук, О. І. Духота, Ю. О. Градинський // Вопросы проектирования и производства конструкцій летальних аппаратов: сб. науч. тр. / Нац. Аэрокосм. Ун-т им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”. – 2012. – Вып. 3 (71). – С. 124 – 127.

Марчук В.Є. Вплив параметрів дискретно-лункових поверхонь контакту на фретингостійкість конструкційної сталі в умовах граничного мащення / В. Є. Марчук, А. П. Кудрін, О. І. Духота // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб.. –К.: НАУ, 2012. – Вип. 58. – С. 58 – 64.

Захист поверхонь тертя дискретними поверхнями / В. Є. Марчук, Б. А. Ляшенко, М. В. Кіндрачук, О. І. Духота // Проблеми тертя та зношування. – 2013. – №2 (61). – С. 80 – 87.

Процеси зношування у трибосистемах з дискретно-текстурованою поверхнею / В.Е. Марчук, Б.А. Ляшенко, О.І. Духота, В.І. Морозов, І.С. Будьоний / АВІА-2013: XI Міжнародна наук.техн.конф., 21-23 травня 2013 р., Київ: матеріали. – К.: НАУ, 2013. – Т. 3. – С. 15.45-15.46.

Шевеля В.В. Диссипативные свойства и фреттингостойкость пластичных смазок / В.В. Шевеля, В.О. Орлович, В.А. Кирилков, В.П. Федына // Проблеми трибології. – 2007. – № 13. – С. 55-66.

Голего Н .Л. Фреттинг-коррозия металлов / Н. Л. Голего, А. Я. Алябьев, В. В. Шевеля. – К. : Техніка, 1974. – 272 с.

Уотерхауз Р. Б. Фреттинг-коррозия. – Л. : Машиностроение, 1974. – 272 с.

Шевеля В В. Фреттинг-усталость металлов / В. В. Шевеля, Г. С. Калда. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 299 с.

Марчук В.Е. Зносостійкість текстурованих лункових поверхонь з дискретно орієнтованою структурою в умовах граничного мащення // В.Е. Марчук, О.І. Духота, В.І. Морозов // Проблеми тертя та зношування. – 2012. – № 57. – С. 128–138.

Ахматов А.С. Молекулярная физика граничного трения / А. С. Ахматов. – М.: Гос. изд-во физ.-мат. л-ры, 1963. – 472 с.

Дмитриченко М. Ф. Триботехніка та основа надійності машин / М.Ф. Дмитриченко, Р.Г. Мнацаканов, О.О. Мікосянчик. – К.: ІНФОРМАВТОДОР, 2006. – 216 с.

Сорокатый Р.В. Моделирование поведения трибосистем методом трибоелементов / Р.В. Сорокатый // Трение и износ. – 2002. – Т. 23. – № 1. – С. 16–22.

Верхотуров А.Д. Формирование поверхностного слоя металлов при электроискровом легировании. – Владивосток: Дальнаука, 1995. – 323 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована