ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ

Віктор Іванович Кравцов, Мирослав Васильович Кіндрачук

Анотація


Показано роль сертифікаційних випробувань в оцінці відповідності вузлів тер- тя авіаційної і космічної техніки. Наведені короткі пояснення про якість три- боелементів та їх контрольовані характеристики. На прикладі оцінювання якості покриттів вузлів тертя  показано можливість побудови математичної моделі для врахування відповідних груп властивостей покриттів як компонен- тів показників якості. Приведено аналітичної залежності, що  визначають межи практичного використання побудованої моделі, оцінювання узагальнено- го показника якості. Визначення чинників, що впливають на забезпечення встановлених показників якості та встановлення шляхів цілеспрямованого ке- рування цими чинниками дозволить скоротити і оптимізувати дослідження щодо покращення якості покриттів поверхонь тертя.


Ключові слова


тертя; сертифікація; стандартизація; якість; покриття; модельоцінювання якості

Посилання


Гурей Т.А. Вибір технологічних чинників управління якістю поверхонь під час фрікційного зміцнення [http://ena.lp.edu.ua] / Т.А. Гурей // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. – 2012. – С. 13-18.

Кузьо І.В. Принципи формування показників якості виробів машинобудування / І.В. Кузьо // Фізика і хімія твердого тіла. – Т. 3, № 4, 2002. – С. 706-709.

Задачи контактного взаимодействия элементов конструкций / А. Н. Подгорный, П. П. Гонтаровский, Б. Н. Киркач и др. – К. : Наукова думка, 1989. – 232 с.

Колесников Ю. В. Механика контактного разрушения / Ю. В. Колесников, Е. М. Морозов. – М. : Наука, 1988. – 224 с.

Трибология. Физические основы, механика и технические приложения / [И. И. Беркович, Д. Г. Громаковский; под ред. Д. Г. Громаковского]. – Самара : Изд-во СГТУ, 2000. – 268 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована