ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРІЇ КОНТАКТУ ЕЛЕМЕНТІВ ТРИБОПАРИ НА ФРЕТИНГ-КОРОЗІЙНЕ ЗНОШУВАННЯ

Олександр Іванович Духота, Анатолій Олександрович Корнієнко, Володимир Володимирович Харченко, Ніла Олександрівна Науменко, Іван Володимирович Костецький, Михайло Андрійович Гловин

Анотація


Розглянуті питання залежності інтенсивності зношування матеріалів пар тертя від схеми і розміру контакту елементів трибопари, а також від амп- літудно-навантажувальних параметрів фретингу. Дослідження проводились за схемою контакту «площина-циліндр» та площинного кільцевого контакту суцільного і приривчастого кільця з торцевою поверхнею циліндра, на зразках із титанових сплавів ВТ20, ВТ8, ВТ22 та алюмінієвого сплаву Д16Т. Аналіз ре- зультатів порівняльних випробувань за схемою «площина-циліндр» зразків із сплавів ВТ20, ВТ8 і Д16Т показав, що зі збільшенням параметра відносного зміцнення поверхонь, інтенсивність зношування зростає. За допомогою елект- ронно-мікроскопічного та рентгеноспектрального аналізу досліджено меха- нізм формування на поверхні тертя захисних вторинних структур. Критична амплітуда фретингу вище якої інтенсивність зношування різко зростає, буде меншою для такого типу контакту, який забезпечує кращі можливості відве- дення із зоні тертя продуктів зношування.


Ключові слова


геометрія контакту; фретинг-корозія; відносне віброперемі- щення; захисні структури; зношування

Посилання


Голего Н. Л. Фреттинг-коррозия металлов / Н. Л. Голего, А. Я. Аляб’ев, В. В. Шевеля. – К.: Техніка, 1974. – 272 с.

Шевеля В. В. Фреттинг-усталость металлов / В. В. Шевеля, Г. С. Калда. – Хмель- ницький: Поділля, 1998. – 299 с.

Лозовский В. Н. Схватывание в прецезионных парах трения / В. Н. Лозовский. – М.: Наука, 1972. – 83 с.

Лозовский В. Н. Надежность гидравлических агрегатов / В. Н. Лозовский. – М.: Машиностроение, 1974. – 320 с.

Лозовский В. Н. Предотвращение схватывания деталей при вибрационном тре- нии / В. Н. Лозовский // Тезисы докл. Всесоюзн. науч.-техн. конф. «Технологическое управление триботехническими характеристиками узлов машин». – М. – 1983. – С. 108.

Аяотс М. Э. Нанис М. Х Ускоренная оценка износостойкости подшипниковых материалов с помощью вибрационного трибометра / М. Э. Аяотс, М. Х. Нанис. // Труды Таллинского политехнического института. – Талин. – 1985. - № 597. - С. 41-51.

Комплексний підхід до вибору матеріалів пар тертя, що піддаються фретинг- корозійному зношуванню / О.І. Духота, М.В. Кіндрачук, Н.О. Науменко, Л.Р. Кіндрачук, В.В. Харченко // Проблеми тертя та зношування. – 2014. - №4 (65). – С. 19 – 28.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована