ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ЗАЛІЗО-МІДНИХ ПОКРИТТІВ З ПСЕВДОСПЛАВНОЮ СТРУКТУРОЮ

Юрій Сергійович Борисов, Наталія Вікторівна Вігілянська, Іван Адамович Дем´янов, Анатолій Петрович Мурашов, Олександр Петрович Грищенко

Анотація


Проведено дослідження триботехнічних властивостей електродугових залізо-мідних псевдосплавних покриттів, визначені об'ємне зношення і коефіцієнт тертя. Встановлено фактори впливу технологічних параметрів електродугового напилення на зносостійкість покриттів «залізо-мідь» і визначено режим напилення для отримання псевдосплавних залізо-мідних покриттів з максимальною зносостійкістю. На підставі триботехнічних випробувань виявлено та обгрунтовано зв'язок об'ємного зношення з характеристиками мікроструктури покриттів, такими як співвідношення в покритті міді і заліза і пористість напиленого шару.

Ключові слова


псевдосплав «залізо-мідь»; електродугове напилення; покриття; трибо-технічні випробування; об'ємне зношення

Посилання


Восстановление и повышение износостойкости и срока службы деталей машин // Под ред. Попова В.С. – Запорожье, изд-во Мотор – Сич, 2000. – 394 с.

Гаршин А.П., Нилов А.С., Кулик В.И. и др. Анализ современных фрикционных материалов для тормозных колодок в высоконагруженных автомобильных системах торможения // Порошковая металлургия: инженерия поверхности, новые порошковые композиционные материалы. Сварка.: сб. докл. 8-го Междунар. симп. (Минск, 10-12 апр.

г.). В 2 ч. Ч. 2 – Минск: Беларус. Навука, 2013. - С. 56-72.

Шакина, А.В. Исследования влияния состава и структуры железо-медных порош- ковых материалов на фрикционные свойства / А.В. Шакина, В.С. Фадеев, О.В. Штанов // Перспективные материалы. – 2014. – № 5. – С. 54–58.

Матвейшин, Е. Н. Прочностные и триботехнические свойства железо- алюминиевых и медно-алюминиевых металлизационных покрытий / Е.Н. Матвейшин // Проблеми трибології, 2009. - №4. С. 54-57.

Глебова М.А. Применение электродуговых покрытий из бронз и псевдосплавов для реновации и повышения ресурса узлов трения судовых машин и механизмов: авто- реф. дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук :05.08.04 / М. А. Глебова. - СПб., 2008. - 20 с.

Маркович С. І. Підвищення зносостійкості деталей машин електродуговим напилен- ням композиційних покриттів з застосуванням різнорідних дротів.: автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.02.04 / С.І. Маркович; Нац. авіаційний університет. – Київ, 2007. – 17 с.

Тамразов А. М. Планирование и анализ регрессионных экспериментов в техноло- гических исследованиях / А.М. Тамразов. – К.: Наук. думка, 1987. – 176 с.

Борисов Ю. С. Исследование влияния режимов электродугового напыления на структуру и свойства псевдосплавных покрытий / Ю. С. Борисов, Н. В. Вигилянская, И. А. Демьянов, А. П. Грищенко, А. П. Мурашов // Автоматическая сварка. - 2013. - № 12. - С. 11-17.

Г.Н. Дульнев, Ю.П. Заричняк Теплопроводность смесей и композиционных мате- риалов - Энергия, 1974. - 264с.

Трение, изнашивание и смазка. Справочник. В 2-х кн. Кн. 1 / Под ред. И. В.

Крагельского и В. В. Алисина. — М.: Машиностроение, 1978. — 400 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована