ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИБОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ Р6М5 З КОМБІНОВАНИМ ПОКРИТТЯМ

Володимир Вікторович Загребельний, Василь Федорович Лабунець, Яна В’ячеславівна Богач

Анотація


Встановлено вплив комплексної обробки лазером та іонно-плазмовим покриттям на триботехнічні характеристики швидкорізальної сталі Р6М5 в умовах тертя ковзання без змащування та абразивного зношування. Показано, що зносостійкість даної сталі після комплексної обробки підвищується у 1,5-2 рази.

Ключові слова


швидкорізальна сталь; лазерна обробка; іонно-плазмове напилення; зносостійкість

Посилання


Армарего И.Дж.А. Обработка материалов резанием. Пер. с англ. В.А. Пастухова / И.Дж. А. Армарего, Р.Х. Браун. – М.: Машиностроение. – 1977. – 325 с.;

Zelinski P. Инструмент для обработки титана / P. Zelinski. – Modern Machine Shop. – 2009.-N9. – C.67-70;

Мацевитый В.М. Покрытия для режущих инструментов / В.М. Мацвитый. – Харьков: Вища школа. – 1987. – 128 с.;

Лоладзе Т.Н. Прочность и износостойкость режущего инструмента/ Т.Н. Лоладзе.-М.:Машиностроение,1982-320с.;

Верещака А.С. Режущие инструменты с износостойкими покрытиями // А.С. Верещака, И.П. Третьяков. – М.: Машиностроение. – 1986. – 182 с.;

Нові комбіновані методи оброблення робочих поверхонь деталей машинобудування (із застосуванням нейросітьового аналізу): монографія / [С.В. Ковалевський, С.Г. Онищук, В.І. Тулупов, І.М. Стародубов]. – Краматорськ: ДДМА. – 2013. – 196 с.;

Самотугин С.С. Комбинированное индукционно-плазменное упрочнение инструментальной стали / С.С. Самотугин // Технология машиностроения. – 2000. – №5. – С.11-14;

Внуков, Ю.М. Зношування і стійкість різальних лезових інструментів [Текст]: навч. посіб. / Ю.М. Внуков, В.О. Залога. - Суми: СумДУ, 2010. - 243 с.;

Полетика М.Ф. Контактные нагрузки на режущих поверхностях инструмента / А.М. Полетика. – М.: Машиностроение. – 1969. – 150 с.;

Резников А.Н. Теплофизика процессов механической оброботке материалов / А.Н. Резников. – М.: Машиностроение. – 1981. – С. 210-212;

Залога, В.О. Сучасні інструментальні матеріали у машинобудуванні [Текст]: навч. посіб. / В.О. Залога, В.Д. Гончаров, О.О. Залога. - Суми: СумДУ, 2013. - 371 с.;

Пат. 99744 України. Спосіб зміцнення металорізального інструменту з швидкорізальних сталей / Кіндрачук М.В., Корбут Є.В., Лабунець В.Ф., Радько О.В., Загребельний.В.В., Гуменюк І.А; № u 201412996; Заявл.04.12.2014; опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12. – 4 с.

Korbut E.V. Procesy zuzycia wedlug schematu “narzedzie tnace – stopy tytanu”/ Е.V. Korbut, E. Wajs, О.V. Radko, V.F. Labunec, W.W. Zagrebelny // Obrobka metalu. – 2015. – №1. – С. 36-39.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована