ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ НА ПОВЕРХНІ СТАЛІ В ПРОЦЕСІ ПОШАРОВОГО НАНЕСЕННЯ ТИТАНУ, АЛЮМІНІЮ ТА ЗАЛІЗА

Галина Геннадіївна Лобачова, Євген Вадимович Іващенко, Дмитро Валерійович Доронін

Анотація


Встановлено, що багатостадійне електроіскрове легування (ЕІЛ) на повітрі з варіюванням послідовності нанесення металів легувальних анодів: Ti-Al-Fe; Ti-Fe-Al; Fe-Al-Ti; Fe-Ti-Al; Al-Ti-Fe; Al-Fe-Ti приводить до підвищення поверхневої мікротвердості Сталі 50 від 6,6 до 12,8 ГПа та зносостійкості у 2,5 – 7,2 разів. Це зумовлено формуванням інтерметалідних сполук Ti(Fe0.62Al0.38)2, h-Fe2Al5, Fe2Ti, а також оксидів TiO2 та Al2O3, які утворилися в результаті взаємодії матеріалів електродів між собою та з киснем повітря за екстремальних умов процесу ЕІЛ.


Ключові слова


електроіскрове легування (ЕІЛ); сталь; титан; алюміній; залізо; мікротвердість; зносостійкість

Посилання


Самсонов Г.В. Электроискровое легирование металлических поверхностей / Г.В. Самсонов, А.Д. Верхотуров, Г.А. Бовкун, В.С. Сычев. – К.: Наукова думка, 1976. – 220 с.

Верхотуров А.Д. Электродные материалы для электроискрового легирования / А.Д. Верхотуров, И.А. Подчерняева, Л.Ф. Прядко, Ф.Ф. Егоров. – М.: Наука, 1988. – 224 с.

Лобачова Г.Г. Поверхневе зміцнення сплавів заліза електроіскровим легуванням цирконієм, титаном, хромом та хіміко-термічною обробкою: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів» / Г.Г. Лобачова. – Київ, НТУУ «КПІ», 2012. – 200 с.

Мулин Ю.И. Особенности формирования структуры и свойства покрытий, нанесенных методом электроискрового легирования на сталь / Ю.И. Мулин // Физика и химия обработки материалов. – 2006. – № 4. – С. 60 – 66.

Михайлюк А.И. Превращение в поверхностных слоях сплавов железа при электроискровом легировании / А.И. Михайлюк, А.Е. Гитлевич, А.И. Иванов // Электронная обработка материалов. – 1986. – № 2. – С. 23 – 27.

Верхотуров А.Д. К вопросу выбора материала электродов и массоперенос при электроискровом легировании / А.Д. Верхотуров, И.А. Подчерняева, Ю.А. Горбунов // Порошковая металургия. – 1985. – № 2. – С. 36 – 40

Подчерняева И.А. Влияние послойного электроискрового легирования на свойства композиционного электролитического покрытия системы Ni–B / И.А. Подчерняева, М.А. Тепленко, А.Д. Костенко // Порошковая металлургия. – 2004. – № 1/2. – С. 42 – 46.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована