ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЧИСЕЛЬНОГО РІШЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ ВИСОКОГО ПОРЯДКУ В ЗАДАЧАХ ТРИБОЛОГІЇ

Віктор Іванович Кравцов, Ярослав Володимирович Красильчук, Олексій Миколайович Недбайло

Анотація


Показано метод чисельного розв'язку диференційних рівнянь високого порядку і його можливості при розв'язанні задач трибології. Метод заснований на чисельному розв'язанні системи диференційних рівнянь високого порядку, він описує просторове нелінійне деформування пружного елемента довільної кривизни при довільному векторі статичних або квазістатичних навантажень силової, гідравлічної або інерційної дії. Для ілюстрації методу наведено приклади розв'язку типових трибологічних задач, зокрема деформування опорної поверхні вузла тертя, деформування шорсткостей поверхні тощо. Описані алгоритми дозволяють, на відміну від тих, які відомі раніше, розв'язувати принципово нові типи задач пружного деформування елементів трибоспряження, уніфікувати типи конструкцій, які досліджуються, ефективно переходити від однієї розрахункової схеми до іншої залежно від фізико-геометричних параметрів і умов навантаження, одержувати вихідні дані у зручному для користувача вигляді. Приклади розв'язків, які показані графічно, підтверджують достовірність і унікальність методу, описаного у статті. Метод реалізований за допомогою пакета прикладних


Ключові слова


тертя; чисельний метод; опорна поверхня; диференціальні рівняння; просторове деформування; лінії контакту; нелінійність

Посилання


Ибатуллин И. Д. Кинетика усталостной повреждаемости и разрушения поверхностных слоев: [монография] / И. Д. Ибатуллин. – Самара : Изд-во СГТУ, 2008. – 387 с.

Горячева И. Г. Механика фрикционного взаимодействия / И. Г. Горячева. – М. : Наука, 2001.– 478 с.

Задачи контактного взаимодействия элементов конструкций / А. Н. Подгорный, П. П. Гонтаровский, Б. Н. Киркач и др. – К. : Наукова думка, 1989. – 232 с.

Колесников Ю. В. Механика контактного разрушения / Ю. В. Колесников, Е. М. Морозов. – М. : Наука, 1988. – 224 с.

Кузьменко А. Г. Развитие методов контактной трибомеханики : [монография] / А. Г. Кузьменко. – Хмельницкий : Изд-во ХНУ, 2010. – 270 с.

Трибология. Физические основы, механика и технические приложения / [И. И. Беркович, Д. Г. Громаковский; под ред. Д. Г. Громаковского]. – Самара : Изд-во СГТУ, 2000. – 268 с.

Кравцов В.И. Механика гибких морских конструкций / В.И. Кравцов. – К. : Наукова думка, 1999. – 132 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована