ВПЛИВ МОЛІБДЕНУ НА КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗВАРЮВАЛЬНИХ З’ЄДНАНЬ ВУГЛЕЦЕВОІ СТАЛІ

Валерій Дмитрович Макаренко, Ілля Володимирович Петренко, В’ячеслав Іванович Хропост, Михайло Олегович Кузьменко

Анотація


наведені результати дослідження впливу молібдену на корозійно-механічні властивості зварювальних з’єднань котельної сталі. Встановлено, що найбільш високі й стабільні значення ударної в’язкості й характеристик спротиву розвитку тріщин,а також стійкості проти сульфідного корозійного розтріскування металу шва трубних сталей досягаються при концентрації молібдену в ньому від 0,2 до 0,3 %, яка реалізується вводом в електродне покриття молібденового порошку в кількості 0,5-1,0 %. Визначений оптимальний хімічний склад наплавленого металу, який забезпечує отримання дрібнозернистої структури,що містить незначну кількість неметалевих включень глобулярної форми.


Ключові слова


молібден, зварювання, напруження, структура, міцність

Посилання


Походня И.К., Горпенюк В.Н., Миличенко С.С. Металлургия дуговой сварки. –Киев: Наукова думка. – 1990. –224с.

Макаренко В.Д., Ковенский И.М., Прохоров Н.Н. и др. Коррозионная стойкость сварных металлоконструкций нефтегазовых объектов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр» – 2000. –500с.

Сухенко Ю.Г., Литвиненко О.А., Сухенко В.Ю. Надійність і довговічність устаткування харчових і переробних виробництв. –Киів: НУХТ. – 2010. –547с.

Процеси і апарати харчових виробництв . Підручник// За ред. І.Ф.Малежика. –Киів: НУХТ. –2003. –400с.

Похмурский В.И. Коррозионно-механическое разрушение сварных конструкций. – Киев:Наукова думка. – 1993.–262с.

Мешков Ю.Я.Физические основы разрушения стальных коснтрукций. –Киев:Наукова думка. – 1981. –229 с.

Меськин B.C. Основы легирования стали. –М.: Металлургия. –1977.–196с.

Макаренко В.Д., Бутко М.П., Мурашко М.I., Кiндрачук М.В. Екологiчнi аспекти руйнувань агропромислового обладнання.–Киiв:Видавничий Центр НУБiПУ. – 2013.–423с.

Романив О.Н., Никифорчин Г.Н. Механика коррозионного разрушения конструкционных сплавов.- М.:Металлургия, 1996. – 294 с.

Макаренко В.Д., Палий Р.В., Галиченко Е.Н. и др. Физико–механические основы сероводородного коррозионного разрушения промысловых трубопроводов. – Челябинск: изд-во ЦНТИ, 2002. – 412с.

NACE Standard TM-01-77(90). Standard Test Method // NASE. –Houston. P.O.BOX 218340. –2009. –22p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована