ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ФА-ЗОВУ СТРУКТУРУ І МІКРОТВЕРДІСТЬ ІОННО-АЗОТОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ

Мирослав Степанович Стечишин, Галина Миколаївна Соколова, Юрій Мирославович Білик

Анотація


На основі аналізу експериментальних даних досліджено залежність основних кількісних показників азотованих в тліючому розряді сталевих поверхонь від енергетичних параметрів розряду – густини струму та напруги на електродах камери. Виявлено, що зниження енергетичних параметрів призводить до зміни фазового складу модифікованої поверхні, а також до зменшення глибини азотованого шару, товщини нітридної зони та мікротвердості поверхні. Обґрунтовано некоректність застосування методів багатофакторного планування експерименту при вивченні процесу азотування в тліючому розряді з взаємозалежними режимними і енергетичними параметрами

Ключові слова


durability; nitriding; glow discharge; power parameters

Посилання


Effect of nitriding current density on the surface properties and crystallite size of pulsed plas-ma-nitrided AISI 316L / J. C. Diaz-Guillen, E.E. Granda-Gutierrez, G. Vargas- Gutierrez, M. R. Diaz-Guillen // Journal of Materials Sciences and Chemical Engineering. – 2015. – No. 3. – pp. 45–51.

Pastukh I. M. Subprocesses Accompanying Nitriding in a Glow Discharge / I. M. Pastukh // Technical Physics, 2014, Vol. 59, No. 9. – pp. 1320–1325.

Pastukh I. M. Energy Model of Glow Discharge Nitriding / I. M. Pastukh // Technical Physics. – 2016. – Vol. 61, No. 1. – P. 76–83.

Pastukh I. M. Analytical Criteria for Controlling Glow-Discharge Nitriding / I. M. Pastukh, G. N. Sokolova // Technical Physics, 2016, Vol. 61, No. 11. – pp. 1661–1667.

Pastukh I. M. Average Velocity of Electrons in the Cathode Fall Region during Glow-Discharge Nitriding / I. M. Pastukh, V. V. Liukhovets’// Technical Physics, 2017, Vol. 62, No. 4, pp. 527–536.

Моделирование процесса ионного азотирования / С. А. Герасимов, М. Г. Крукович, Е. А. Бадерко, Н. П. Клочков // Наука и образование. – 2013. – № 1. – С. 313–332.

Арзамасов Б. Н. Роль удельной мощности разряда при ионной химико-термической обработке сплавов / Б. Н. Арзамасов, Т. А. Панайоти // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2000. – № 6. – С. 31–34.

Pye D. Practical Nitriding and Ferritic Nitrocarburizing / D. Pye. – Ohio: ASM Interna-tional, 2003. – 260 p.

Лахтин Ю. М. Химико-термическая обработка металлов / Ю. М. Лахтин, Б. Н. Ар-замасов. – М. : Металлургия, 1985. – 256 с.

Вертинская Н. Д. Математическое моделирование многофакторных и многопа-раметрических процессов в многокомпонентных системах на базе конструктивной гео-метрии: лекции / Н. Д. Вертинская. – Иркутск : Изд-во Иркутского государственного технического университета, 2009. – 169 с.

Чижик М. А. Алгоритмы конструирования графических оптимизационных моде-лей многофакторных процессов / М. А. Чижик, К. С. Яковенко, В. Я. Волков // Омский научный вестник. – 2012. – № 1. – С. 17–20.

Соколова Г. М. Моделювання багатофакторних процесів з взаємозалежними факторами впливу / Г. М. Соколова // Вісник ХНУ. Технічні науки. – 2016. – № 1. – С. 117–120.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована