УСТАНОВКА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, КАВІТАЦІЙНО-ЕРОЗІЙНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОВЕРХОНЬ МЕТАЛІВ ТА ПОКРИТТІВ

Мирослав Степанович Стечишин, Віктор Петрович Олександренко, Андрій Віталійович Мартинюк, Юрій Мирославович Білик

Анотація


В роботі розглядається обґрунтування методики і установка для проведення електрохімічних випробувань і оцінки кавітаційно-ерозійної зносостійкості поверхонь металів і покриттів в корозійно-активних середовищах-електролітах. Розглянуто також питання впливу температури на інтенсивність зношування та конструкція вузла охолодження установки для виключення температурного фактора зношування.


Ключові слова


кавітація; поляризаційні криві; корозія; композиційні електролітичні покриття (КЕП); корозійно-механічне зношування; кавітаційно-ерозійне зношування

Посилання


Шальнев К. К., Козырев С. П. Релаксационная гипотеза кавитационной эрозии.// Доклады АН СССР. – 1972. – Т. 202. – №5. – С. 1057–1060.

Козырев С.П. Гидроабразивный износ металлов при кавитации. – М.: Машиностроение, 1971. - 240 с.

Миличенко С.Л., Александров А.Г., Пиньковский И.В. Установка для исследования кавитационной эрозии материалов. // Заводская лаборатория. –1970. –№ 6. –.740–742.

Фомин В. В. Гидроэрозия металлов. – М.: Машиностроение, 1977. – 288 с.

Эрозия: Пер. с англ./ Под. ред. К. Прис. – М.: Мир, 1982. – 464 с.

Пинчук Ф.Г., Пинчук В.Г., Харитонов В.В. Взаимосвязь кинетики изнашивания со структурными изменениями на фрикционном

контакте. // Трение и износ. – 1984. – Т.5. – №4. – С. 670 - 675.

Энергоёмкость поверхностных слоёв и кавитационная стойкость никеля в растворах хлористого натрия./ А. И. Некоз, В. И. Белый, В. Г. Пинчук, М. С. Стечишин.// Трение и износ. – 1984. – Т. 5. – №1. – С. 166–169.

Прейс Г.А. О природе коррозионно - механического изнашивания металлов. // Трение и износ. – 1987. – Т.8. – №5. – С. 792–797.

Стечишин М.С. Довговічність деталей обладнання харчової промисловості при корозійно-механічному зношуванні / М.С. Стечишин. Автореф. дис. докт. техн. наук. –Хмельницький, 1998. –32 с.

Стечишин М.С. Кавітаційно-ерозійна стійкість полімерних матеріалів в корозійно-активних середовищах / М.С. Стечишин, А.В. Мартинюк // Вісник ХНУ. Технічні науки. –Хмельницький: ХНУ. –2009. –№2. –С. 69–74.

Стечишин М.С. Зносостійкість полімерних матеріалів при їх мікроударному навантаженні / М.С. Стечишин, А.В. Мартинюк // Пробл. тертя та зношування: Наук.-техн. зб. –К.: «НАУ-друк». –2008. –Вип.49. –С. 104–113.

Пат. №60986 UA, МПК G01N 29/04. Спосіб вимірювання при поверхневої температури полімерних матеріалів при їх кавітаційно-ерозійному руйнуванні / А.В. Мартинюк, М.С. Стечишин; заявник і патентовласник ХНУ. Бюл. №13, 2011.

Пат. №59863 Україна. МПК G01N 17/00. Спосіб оцінки корозійної складової руйнування при корозійно-механічному зношуванні в середовищах-електролітах / М.С. Стечишин, В.Г. Войтов, В.П. Терещенко. –2011, Бюл.№13.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована