ВПЛИВ РЕЖИМУ ОБКОЧУВАННЯ ПІД ЧАС ДЕФОРМАЦІЙНО-ДИФУЗІЙНОЇ ОБРОБКИ НА ЗНОСОТРИВКІСТЬ СПЛАВУ ВТ22

Ірина Миколаївна Погрелюк, Сергій Євгенович Шейкін, Сергій Мирославович Лаврись

Анотація


Оцінено рівень поверхневого зміцнення і якість поверхні титанового сплавуВТ22 після деформаційно-дифузійної обробки, яка включає попередню холоднуповерхневу пластичну деформацію (ХППД) і наступне термодифузійне насичення поверхні азотом (ТДА). Досліджено вплив режиму ХППД під час деформаційно-дифузійної обробки на триботехнічні характеристики зміцненогосплаву ВТ22.

Ключові слова


титановий сплав ВТ22; деформаційно-дифузійна обробка; зміцнення; шорсткість; мікротвердість; зносотривкість

Посилання


Антонюк С.Л. Титановые сплавы для авиационной промышленности Украины / С.Л. Антонюк, А.Г. Моляр, А.Н. Калинюк, В.Н. Замков // Электронно-лучевые процессы. – 2003. – №1. – С. 10–14.

Бычков А.С. Эксплуатационная несущая способность деталей конструкций отечественных воздушных судов транспортной категории из титановых сплавов / А.С. Бычков, А. Г. Моляр // Открытые информационные и компьютерные интегрированные тех-

нологии. – 2016. – № 71. – С. 18-29.

Конструкционные материалы в самолетостроении / А. Г. Моляр, А. А. Коцюба, А. С. Бычков, О. Ю. Нечипоренко. – К.: КВИЦ, 2015. – 400 с.

Особенности использование титановых сплавов, нержавеющих сталей, металло-композиционных и антифрикционных материалов в шасси современных самолетов / В.И. Рябков, Л.В. Капитанова, Ю.В. Бабенко и др. // Авиационные-космическая техника и технология. – 2003. – 36, № 1. – С. 6–15.

Бойцов. Б.В. Комплексное исследование шасси самолетов.. – М.: Машиностроение, 1985. – 232 с.

Аксенов А.Ф. Состояние и перспективы использования антифрикционных покрытий на титановых сплавах / А.Ф. Аксенов, И.Е. Полищук, Э.А. Кульгавый.// Трение и износ. – 1982. –№.3.

Духота О.І. Проблемні питання використання титанових сплавів у вузлах тертя авіаційної техніки / О.І. Духота, М.В. Кіндрачук, В.Ф. Лабунець // Проблеми тертя та зношування, 2008.– 49. – с. 14–26.

Трофимов В.А. Методы улучшение подвижных узлов шасси, выполненных из титановых сплавов / В.А. Трофимов // Авиационные-космическая техника и технология. – 2001. - 24. – С. 143–150.

Триботехнические характеристики детонационных покрытий на титановом сплаве ВТ-22 / М. В. Киндрачук, Э. А. Кульгавый, А. Л. Шевченко, А. П. Данилов // Проблеми тертя та зношування. – 2009. – 51. – С. 112–123.

Механіка руйнування і міцність матеріалів: Довідн. Посібник / Під заг. ред. В.В. Панасюка. Т. 9: Міцність і довговічність авіаційних матеріалів та елементів конструкцій / О.П. Осташ, В.М. Федірко, В.М. Учанін, С.А. Бичков, О.Г. Моляр, О.І. Семенець, В.С.

Кравець, В.Я. Дереча. Під. ред. О.П. Осташа, В.М. Федірка. – Львів: Вид-во “Сполом”, 2007. – 1068 с.

Посвятенко Е.К. Холодне пластичне деформування як метод прискорення азотування / Е. К. Посвятенко, В. В. Алєксєєв // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. – 2012. –9. – С. 157–161.

Шейкін С.Є. Зміна стану поверхневого шару під час накатування сплавів ВТ1-0 і ВТ22 інструментом з алмазного композиційного термостійкого матеріалу. / С.Є. Шейкін, Д.В. Єфросинін, І.Ю. Ростоцький // Физика и техника высоких давлений. –– Київ: ІНМ

НАН України. – 2011. – 21, № 1. – С. 134 –139.

Pohrelyuk I.M. Wear resistance of VT22 titanium alloy after nitriding combined with heat treatment / I. M. Pohrelyuk, M. V. Kindrachuk, S. M. Lavrys’ // Materials Science. – 2016. – 52. №1. – P. 56–61.

Вейцман М.Г. Упрочнение титановых сплавов поверхностным пластическим деформированием/ М.Г. Вейцман, В.Г. Вайнштейн. // "Вестник машиностроения". – 1975. – № 2. – С. 73–75.

Гаркунов Д.Н. Триботехника: Учебник для студентов вузов– 2-е изд., перераб. и доп. / Д.Н. Гаркунов. – М.: Машиностроение, 1989. – 328 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована