МЕТОД ЧИСЕЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВОГО ДЕФОРМУВАННЯ СТАЛЕВОГО КАНАТА З УРАХУВАННЯМ МЕЖВИТКОВОГО ТЕРТЯ

Віктор Іванович Кравцов

Анотація


Досліджено просторове деформування сталевого канату з урахуванням тертя між витками. При цьому використовувалася математична модель, що заснована на чисельномурозв´язанні системи нелінійних рівнянь методом продовження по параметру. Метод до-зволяє враховувати тертя як функціонально задане навантаження з довільним векторомнапрямку на будь-якому витку сталевого канату. Наведено результати чисельного розра-хунку, що показують можливості методу.

Ключові слова


тертя; чисельний метод; сталевий канат; диференціальні рівняння; про- сторове деформування; спіраль; коефіцієнт тертя; лінії контакту

Посилання


Глушко М.Ф. Стальные подъемные канаты / М.Ф. Глушко. – Одесса: Астропринт, 2013. – 327 с.

Малиновский, В.А. Стальные канаты. Ч. 1: Некоторые вопросы технологии, расчета и проектирования / В.А. Малиновский. - Одесса: Астропринт, 2001. – 188 с.

Мамаев, Л.М. Исследование влияния оболочек покрытия на напряженное состояние кабелей управления / Л.М. Мамаев, А.М. Кабаков, А.И. Пабат // Вісн. СевНТУ. Серія: Механіка, енергетика, екологія. – 2012. – Вип. 133/2012. – С. 379 – 384.

Чаюн, И.М. Несущая способность подъемных канатов и лент: монография / И.М. Чаюн. – Одесса:Астропринт, 2003. – 233 с.

Кравцов В.И. Механика гибких морских конструкций / В.И. Кравцов. – Киев: Наукова думка, 1999. – 132с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована