СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКРИТТІВ НА ПОВЕРХНІ МАЛОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ БАГАТОСТАДІЙНИМ ЕЛЕКТРОІСКРОВИМ ЛЕГУВАННЯМ ХРОМОМ ТА ГРАФІТОМ У НАСИЧУВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Євген Вадимович Іващенко, Галина Геннадіївна Лобачова, Наталія Анатоліївна Шаповалова, Катерина Євгеніївна Ігнасюк

Анотація


Встановлено, що багатостадійне електроіскрове легування (ЕІЛ) хромом іграфітом, яке відбувається у різних середовищах (повітря, аргон, пропан-бутан), сприяє підвищенню поверхневої мікротвердості сталі Ст.3 до 15 ГПата зносостійкості у 8 – 32,5 рази. Це зумовлено наявністю карбідів, нітридів уповерхневих шарах, які утворилися в результаті взаємодії матеріалів анодів зелементами насичувального середовища (азотом, вуглецем) за екстремальнихумов процесу ЕІЛ.

Ключові слова


електроіскрове легування; маловуглецева сталь; карбіди; аргон; пропан-бутан; насичувальне середовище; мікротвердість; зносостійкість

Посилання


Электроискровое легирование металлических поверхностей / [Г.В. Самсонов, А.Д. Верхотуров, Г.А. Бовкун, В.С. Сычев]. – К.: Наукова думка, 1976. – 220 с.

Электродные материалы для электроискрового легирования / [А.Д. Верхотуров, И.А. Подчерняева, Л.Ф. Прядко, Ф.Ф. Егоров]. – М.: Наука, 1988. – 224 с.

Верхотуров А.Д. Технология электроискрового легирования металлических поверхностей / А.Д. Верхотуров, И.М Муха. – К.: Техніка, 1982. – 181 с.

Береснев В.М. Некоторые аспекты повышения стойкости рабочих поверхностей трения / В.М. Береснев, В.Т. Толок, В.И. Гриценко // ФИП. – 2004. – Т. 2, № 1 – 2. – С.

– 48.

Износо- и коррозионно-стойкие электроискровые покрытия из эвтектических сплавов на стали 30ХГСА / В. Н. Гадалов, Ю. В. Болдырев, Е. В. Иванова [и др.] // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2006. – № 1. – С. 22 – 25.

Триботехнические характеристики композиционных карбидных покрытий / Ю.С. Борисов, В.Ф. Лабунец, В.С. Сычев [и др.] // Автоматическая сварка. – 2002. – № 2. – С. 56 – 58.

Лобачова Г.Г. Поверхневе зміцнення сплавів заліза електроіскровим легуванням цирконієм, титаном, хромом та хіміко-термічною обробкою: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та термічна обробка металів" /

Г.Г. Лобачова. – Київ, 2012.– 200 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована