ПІДВИЩЕННЯ АБРАЗИВНОЇ СТІЙКОСТІ СТАЛІ 45 КОМБІНОВАНИМИ ПОКРИТТЯМИ

Василь Федорович Лабунець, Микола Іванович Денисенко, Олег Віталійович Радько, Володимир Вікторович Загребельний

Анотація


Досліджено вплив хімічного складу електродних матеріалів і режимів електроіскрового легування сталі 45 на її зносостійкість в умовах абразивного зношування. Встановлено, що максимальною зносостійкістю володіють покриття (Ti,Cr)B2 + 25 %AlN

Ключові слова


абразив; зносостійкість; сталь; покриття; знос; структура

Посилання


Хрущов М.М. Абразивное изнашивание / М.М. Хрущов, М.А. Бабичев. – М.: Наука, 1970. – 252 с.

Тененбаум М.М. Износостойкость конструкционных материалов и деталей машин при абразивном изнашивании / М.М. Тененбаум. – М.: Машиностроение, 1966. – 331 с.

Надежность и долговечность машин / [Б.И. Костецкий, И.Г. Носовский, Л.И. Бершадский, А.К. Караулов] – К.: Техника, 1975. – 408 с.

Тененбаум М.М. Сопротивление абразивному изнашиванию / М.М. Тененбаум. – М.: Машиностроение, 1976. – 270 с.

Попов В.С. Износостойкость прессформ огнеупорного производства / В.С. Попов, И.Н. Бріков, Н.С. Дмитриченко. – М.: Металлургия, 1971. – 158 с.

Костецкий Б.И. Трение, смазка и износ в машинах / Б.И. Костецкий. – К.: Техника, 1970. – 396 с.

Дворук В.И. Научные основы повышения абразивной износостойкости деталей машин / В.И. Дворук. – К.: КМУГА, 1997. – 101 с.

Скуратовський А.К. Абразивна стійкість сталі 38Х2МЮА після іонноазотуючої обробки / А.К. Скуратовський, О.В. Радько // Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Машинобудування. – 2010. – № 59. – С. 158-160.

Радько О.В. Абразивна стійкість сталі 40Х13 після зміцнення методом термоциклічного іонно-плазмового азотування / Радько О.В., Кумуржи О.Ю., Жигінас В.В. // Зб-к наук. праць Харківського університету Повітряних Сил. – Харків: ХУПС, 2013. – Вип.1

(34). – с.156-160.

Денисенко М.І. Триботехнічні характеристики електроіскрових покриттів на сталі 65Г в умовах абразивного зношування / М.І. Денисенко, В.Ф. Лабунець, В.В. Загребельний // Проблеми тертя та зношування. – 2015. – №2 (67). – С. 61-65.

Коновал В.П. Вплив хімічного складу електродних матеріалів та режимів легування на властивості електроіскрових покриттів. І. Інтенсивність масопереносу та склад

покриттів / В.П. Коновал, О.П. Уманський, А.Д. Панасюк, О.Ф.Лук’янчук // Порошковая металлургия. – 2014. – №1/2. – С.69-78.

Коновал В.П. Триботехнічні властивості електроіскрових покриттів із дибориду титану-хрому та композиційних матеріалів на його основі / В.П.Коновал, О.П. Уманський, О.Д. Костенко, Л.М. Мелах, Т.В. Мосіна // Доповіді НАН України. – 2013. – №4. – С.72-77.

Радько О.В. Абразивна стійкість сталі 46Х13 після зміцнення методом термоциклічного іонно-плазмового азотування / О.В. Радько, О.Ю. Кумуржи, В.В. Жигінас, О.І. Кремешний // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил – Х.: ХУПС, 2013. – Вип. 1(34). – С. 156-160.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована