Реалізація процесного підходу до управління якістю зносостійких покриттів

Н. А. МЄДВЄДЄВА

Анотація


Запропоновано процесно-орієнтовану модель технологічного процесу отримання зносостійких покриттів методом електроконтактного зміцнення напилених покриттів (ЕКЗНП) при відновленні деталей машин. Її структурнийопис дозволив відтворити позиції процесного підходу гармонізованого міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. Розроблено виробничу блок-схемутехнологічного процесу отримання зносостійкого покриття методом ЕКЗНП,що дозволило виявити найбільш актуальні напрями вдосконалення розглянутого процесу

Ключові слова


управління якістю; процесний підхід; технологічний процес; зносостійкі покриття

Посилання


Медведева Н.А. Влияние параметров электроконтактного упрочнения на физико-механические свойства напыленных износостойких покритий / Н.А. Медведева // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. – К.: НАУ, 2007. – Вип.47. – С. 182-188.

Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ISO 9001:2015. – [Чинний від 2015-09-15]. — К.:Мінекономрозвитку. – 29 с. – (Національний стандарт України)..

Пономаренко В.С. Механизм принятия управленческих решений на предприятии: процессный подход: научное издание / В. С. Пономаренко, С. В. Минухин, А. М. Беседовский. – М.: ХНЭУ, 2005. – 238 с.

Medvedeva N. Management and control of quality parameters of wear-resistant coatings / N. Medvedeva, О. Radko // Проблеми тертя та зношування : наук.-техн. зб. – К.: НАУ, 2014. – Вип. 1 (62). – С. 100–103.

Медведева Н.А. Повышение прочности сцепления и снижение пористости напыленных покрытий из порошковых материалов электроконтактным припеканием: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.03.06 «Зварювання та споріднені технології» / Н.А. Медведева. – Київ, 2006. – 181 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована