Забезпечення експлуатаційної надійності малогабаритних пневматичних клапанів з двопозиційним поляризованим електромагнітним приводом

Г. И. ЗАЙОНЧКОВСКИЙ, Е. И. БАРИЛЮК, Ю. Н. РЫКУНИЧ, Я. Б. ФЕДОРИЧКО

Анотація


На підставі результатів проведених ресурсних випробувань визначені основні зміни технічного стану в елементах і вузлах малогабаритних пневматичних клапанів з двопозиційним електромагнітним приводом. Виявлені зв'язки між розвитком дегроадаційних процесів по зміні технічного стану клапанів і зміні їх вихідних функціональних параметрів. Визначений критичний елемент клапана (шток), руйнування якого під дією циклічних динамічних навантажень обмежує ресурс клапана і знижує його експлуатаційну надійність. Розроблені науково обгрунтовані рекомендації по забезпеченню надійності і безвідмовності клапанів цього типу на етапі проектування. Для зменшення інтенсивності циклічних ударних навантажень на елементи клапана при його спрацьовуванні рекомендується використати спеціальні демпфуючі пристрої в кінематичній схемі рухливої частини електромагнітного приводу. Результати досліджень впроваджені в ПАО "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування"

Ключові слова


малогабаритний пневматичний клапан; електромагнітний привід, експлуатаційна надійність; знос; втомна міцність; ресурс

Посилання


Кармугин Б.В. Современные конструкции малогабаритной пневмоарматуры / Б.В. Кармугин, В.Л. Кисель, А.Г. Лазебник. – К.: Техніка, 1980. – 295 с.

Хильчевский В.В. Надежность трубопроводной пневмогидроарматуры / В.В. Хильчевский, А.Е. Ситников, В.А. Ананьевский. – М.: Машиностроение, 1989. – 208 с.

Рыкунич Ю.Н. Исследование изменения технического состояния элементов пневмоклапанов с электромагнитным приводом / Ю.Н. Рыкунич, А.Е. Ситников, В.Ф. Лабунец, Я.Б. Федоричко // Вестник Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”. Машиностроение. – Вып. № 42. – Т. 1. – К.: НТУУ “КПИ”, 2002.

Рыкунич Ю.Н., Ситников А.Е. Выбор запасов работоспособности проектируемых электромагнитных клапанов с использованием энергетических критериев / Ю.Н. Рыкунич, А.Е. Ситников // Промислова гідравліка і пневматика. – 2006. – № 1 (11). – С. 43–46.

Болотин В.В. Исследование моделей накопления усталостных повреждений / В.В. Болотин, А.Ф. Ермоленко // В кн.: расчеты на прочность. – М.: Машиностроение, 1979, вып. 20. – С. 3–29.

Рикуніч Ю.М. Визначення запасів працездатності малогабаритних електромагнітних клапанів / Ю.М. Рикуніч // Промислова гідравліка і пневматика. ‒ 2012. ‒ №2 (36). – С. 85-91.

Деклараційний патент на корисну модель 4156 Україна, 7 F16K1/00. Електромагнітний клапан / Ю.М. Рикуніч, О.Є. Ситніков, В.Л. Кисіль, Я.Б. Федоричко; КЦКБА. – № 2004021061; Заявл. 13.02.2004; Опубл. 17.01.2005, Бюл. № 1. – 2 с.

Деклараційний патент на корисну модель 12621 Україна, МПК (2006) F16K 31/00. Електромагнітний клапан / О.Є. Ситніков, В.Л. Кисіль, Я.Б Федоричко, Т.В. Євсєєва; КЦКБА. – № u200508216; Заявл. 22.08.2005; Опубл. 15.02.2006, Бюл. № 2. – 3 с.

Патент на корисну модель 17984 Україна, МПК (2006) F16K 31/00. Електромагнітний клапан /О.Є. Ситніков, В.Л. Кисіль, Я.Б. Федоричко, Ю.М. Рикуніч; КЦКБА. – № u200604886; Заявл. 03.05.2006; Опубл. 16.10.2006. Бюл. № 10. – 3 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована