Технологічні аспекти забезпечення працездатності інструменту з швидкорізальних сталей

М. В. КІНДРАЧУК, В. В. ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, В. Г. ХИЖНЯК, Н. А. ХАРЧЕНКО

Анотація


Досліджено вплив поверхневого зміцнення методами іонно – плазмового осадження, дискретної лазерної обробки, хіміко – термічної обробки азототитануванням та азотохромуванням на механічні та різальнівластивості пластин та свердел із сталі Р6М5. Наведено структуру, фазовийта хімічний склад, мікротвердість та мікрокрихкість модифікованих поверхневих шарів сталі

Ключові слова


сталь Р6М5; іонно–плазмове напилення; дискретна лазерна обробка; азототитанування; азотохромування; тертя ковзання; зносостійкість

Посилання


Лоскутов В.Ф. Диффузионные карбидные покрытия / В.Ф. Лоскутов, В.Г. Хижняк, Ю.А. Куницький, М.В. Киндрачук. – К.: Тэхника, 1991. – 168 с.;

Хижняк В.Г. Диффузионные покрытия с участием хрома и алюминия на стали 12Х18Н9Т с барьерным слоем нитрида титана / В.Г. Хижняк, М.В. Аршук // Известие высших учебных заведений. Черная металлургия. – 2012. № 3. – С. 69 – 70;

Трибологія [М.В. Кіндрачук, В.Ф. Лабунець, М.І. Пашечко, Є.В. Корбут]. – К.: НАУ – друк, 2009. – 392 с.;

Пат № 19551. Україна МПК (2006) С23С8/02 Спосіб комбінованої лазерно-хіміко-термічної обробки матеріалів. / М.В. Кіндрачук, Л.Ф. Головко, В.М. Писаренко, Н.В. Іщук. – Заяв. 04.07.2006. № С23С 8/02 Опубл. 15.12.2006, бюл. № 12;

Пат. 25412 Україна, МПК (2006) С23С 8/02. Спосіб отримання зносостійких дискретних азотованих шарів / М.В. Кіндрачук, Н.В. Іщук, В.М. Писаренко, Л.Ф. Головко, М.С. Яхья, - № u 2007 03002; Заявл. 22.03.07, опубл. 10.08.07, Бюл. № 12. – 5 с.;

Hishimoto T. Two-sten Cr and Al diffusion on TiAl at high temperatures / T. Hishimoto, T. Jzumi, S. Hayashi, T. Narita // Intermetallies. – 2003. - № 11. Р. 225 – 235;

Хижняк В.Г. Будова та зносостійкість карбідних і нітридних покриттів титану, ванадію та хрому на сталі У8 / В.Г. Хижняк, Н.А. Курило, М.М. Шахрайчук // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2007. № 3. – С. 105 – 109;

Инструкция «Рекомендации по нанесению износостойких покрытий на инструмент из быстрорежущей на установке «Булат 21М». – Харьков: Укроргстанкинпром, 1981. – 23 с.;

Пат. 99744 України. Спосіб зміцнення металорізального інструменту з швидкорізальних сталей / Кіндрачук М.В., Корбут Є.В., Лабунець В.Ф., Радько О.В., Загребельний.В.В., Гуменюк І.А; № u 201412996; Заявл.04.12.2014; опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12. – 4

с.;

Пат. 98227 України. Градієнтне покриття з високою припрацьовуваністю і зносостійкістю/ Корбут Є.В., Лабунець В.Ф., Кіндрачук М.В., Радько О.В., Данілов А.П., Загребельний В.В.; № u 201410946; Заявл.07.10.2014; опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8. – 5 с.;

Пат. 45549 Україна МПК (2009) С23С4/18 / Спосіб дискретної обробки азотованих сталевих виробів Кіндрачук М.В., Духота О.І., Шевченко О.Л., Тісов О.В, Головко Л.Ф, Корбут Є.В, Кіндрачук В.М. № u200906959 Заявл. 03.07.2009; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21. – 6 с.

Стаття


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована