Оцінка структурно-енергетичних показників пар тертя при роботі в режимі пуск - зупинка

О. А. МИКОСЯНЧИК, Р. Г. МНАЦАКАНОВ, А. Ю. КУМУРЖИ, С. В. ШАКУЛИЕВ

Анотація


Визначені закономірності впливу кінетики формування граничних змащувальних шарівмінеральною трансмісійною оливою на активованих тертям контактних поверхнях іприросту питомої роботи тертя на зносостійкість сталей 40Х і ШХ15 в режимі частихпусків - зупинок. Аналіз мастильної здатності оливи при пусковому максимальному моменті тертя показав, що сформована товщина масляного шару в контакті має дві складові – граничну та гідродинамічну. Встановлено відмінності в прирості питомої роботитертя для досліджуваних марок сталі як в період пуску при чистому коченні, так і принаявності проковзування, при цьому енергонавантаженість контакту вище для сталі 40Х. На кінетику зміни енергетичного параметру для досліджуваних марок стали істотновпливає структура сталі після загартування і відпуску

Ключові слова


товщина мастильного шару; питома робота тертя; реологічні властивості; мікротвердість; знос

Посилання


Барышев В.И. Температурно–силовая совместимость материалов подшипников скольжения шестеренных насосов типа НШ / В.И. Барышев // Серия «Машиностроение», Вестник ЮУрГУ. – 2005, № 1(6). – С.105–113.

Костецкий Б.И. О роли вторичных структур в формировании механизмов трения, смазочного действия и изнашивания / Костецкий Б.И. // Трение и износ. – 1980. – Т. І, № 4 – С.57–68.

[Електронний ресурс] // Научная библиотека диссертаций и авторефератов. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.dissercat.com/content/deformatsionno-spektralnyianaliz-vtorichnykh-struktur-poverkhnostei-treniya-detalei-aviatsі.

Патент на корисну модель №88748, МПК G 01 N 3/56 Пристрій для оцінки триботехнічних характеристик трибоелементів / Мікосянчик О.О. – u 2013 13450, заявл. 19.11.13; опубл. 25.03.14, Бюл. №6 – 4с.

Райко М.В. Исследование смазочного действия нефтяных масел в условиях работы зубчатых передач: дис. на соискание ученой степени доктора техн. наук: 05.02.04 / М.В. Райко – К.: КИИГА, 1974. – 369с.

Дмитриченко Н.Ф. Смазочные процессы в условиях нестационарного трения / Дмитриченко Н.Ф., Мнацаканов Р.Г. – Житомир: ЖИТИ, 2002. – 308 с.

Биргер И.А. Расчет на прочность деталей машин / Биргер И.А., Шорр Б.Ф., Шнейдерович Р.М. – М.:ГНТИМЛ, 1959. – 459с.

Ибатуллин И.Д. Кинетика усталостной повреждаемости и разрушения поверхностных слоев: монография / И.Д. Ибатуллин. – Самара: Самар. гос. техн. ун–т, 2008. – 507с.

Александров А.В. Сопротивление материалов: учебник для вузов / Александров А.В., Потапов В.Д., Державин Б.П. – М.:Высш. школа, 1995. – 560с.

Ахматов А.С. Молекулярная физика граничного трения / Ахматов А.С. – М.,Физматгиз. – 1967. – 472 с.

Поверхностная прочность материалов при трении / [Б. И. Костецкий, И. Г. Носовский, А. К. Караулов та ін.]. – Київ: Техніка, 1976. – 296 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована