№ 30 (2009)

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ПОСЛУГА: КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ PDF
С.В. Петровська 3-9
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРИ ПРОВЕДЕНІ АУДИТУ PDF
В.В. Мова, О.О. Федорова 9-16
МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПС ВАНТАЖНИХ АВІАКОМПАНІЙ PDF
В.В. Матвєєв, Г.А. Клименко 16-20
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
В.В. Прохорова 20-27
МЕХАНІЗМ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ АВІАКОМПАНІЇ PDF
І.А. Постановський 27-37
ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНИХ РОЗРИВІВ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ АВІАКОМПАНІЇ PDF
В.І. Попов 37-45
ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА АВІАПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЦІ МЕРЕЖ PDF
О.Й. Косарев, О.М. Рибак 45-57
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ PDF
О.В. Різниченко 57-66
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ PDF
О.М. Приймачок 66-72
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
В.П. Лісовал 72-77
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ ЦУКРОМ PDF
О.В. Генералов 77-84
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ УЗГОДЖЕНІСТЮ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
І.М. Яровий 84-91
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ НАПРЯМКІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ АВІАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
М.Б. Янчук 91-98
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОГРАМНІ ПРОДУКТИ PDF
О.Є. Бабина, А.С. Сітало 98-104
ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК ЧАСТИНА ФІНАНСОВОЇ В ЗАГАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І.О. Селіверстова, О.Ю. Лащенко 104-114
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СЕРЕДОВИЩА PDF
В.А. Паламарчук, О.П. Пристайко 114-119
ЕВОЛЮЦІЯ МОДЕЛЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У КРАЇНАХ-ЛІДЕРАХ PDF
О.І. Вінська 119-129
ВПЛИВ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК АЕРОПОРТУ PDF
О.К. Катерна 129-135
ЛОГІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ СЕГМЕНТУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ КОМПАНІЙ PDF
О.В. Карпунь 135-140
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В АЕРОПОРТУ PDF
О.А. Автомонов 140-147
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
І.А. Осауленко, І.В. Горяна 147-153
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІНФОРМАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В ЕПОХУ СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ PDF
П.М. Клименко 153-158
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХЕНДЛІНГОВИХ КОМПАНІЙ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ PDF
О.В. Криворучко 158-162
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АЕРОПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О.Р. Шевченко 162-159
ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Ю.П. Тадеєв 169-175
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЗАТРАТ АВІАКОМПАНІЇ PDF
О.В. Позняк 175-180
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ АВІАПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
В.А. Василенко 180-186
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Г.Ю. Олійник 186-201
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
О.В. Пономарьов 201-208

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОДІЇ ЇХ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
В.А. Нікітін, С.М. Чумаченко 208-218
ЗНИЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ АВІАКОМПАНІЇ ЗА РАХУНОК СТВОРЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗЕРВУАРУ PDF
І.О. Овчинников, О.М. Горбачова, О.Л. Лещинський 218-229
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦТРАНСПОРТУ У АЕРОПОРТАХ PDF
С.Ф. Худасова, Е.I. Туз, О.П. Пристайко 229-233


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована