№ 31 (2009)

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ CRM У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ PDF
С.В Петровська 3-13
ПРОЦЕС КООРДИНАЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ УЗГОДЖЕННЯ ДВОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МАО З АЕРОПОРТАМИ УКРАЇНИ PDF
О.Т. Полторацька 14-24
ТРАНСПОРТНО - ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС: ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКТОР PDF
Н.Є. Полянська, Ю.С. Ремига 24-30
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ВАНТАЖІВ PDF
І.В. Василенко 30-36
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВАНТАЖНИХ АВІАКОМПАНІЙ PDF
С.Л. Литвиненко 36-45
ФОРМУВАННЯ ПРОГНОЗІВ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
О.Ю. Литовченко 46-51
ЧИННИКИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Я.В. Васьковська 51-59

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ПОСТРОЕНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ PDF
Н.В. Касаткина, Л.А. Пономаренко, В.А. Филатов 60-69
СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ PDF
Л.А. Пономаренко, С.П. Ефремов, А.С. Ефремов 70-76
МЕТОД ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНОМОВНОГО ТЕКСТУ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Л.М. Бадьорина 77-85
АЛГОРИТМ ГЕНЕРАЦІЇ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» PDF
Ю.П. Колбушкін, В.В. Мова 85-93
ИДЕИ ТЕОРИИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ PDF
Е.Г. Пугачева 93-103
РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ PDF
В.О. Ареф’єв 103-110
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
І.М. Мягких 111-118
ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ PDF
Л.М. Колотуша 118-122
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ PDF
М.М. Медвідь 122-129
РАЦІОНАЛЬНИЙ СПОСІБ ОЦІНКИ ТА ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ТОРГІВ PDF
І.Є. Морозов 130-138
КООРДИНАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ТА МОВОЗНАВЦІВ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З МОРСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
В.В. Мандровський, Н.П. Демиденко 139-142
ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОМАНДОЙ МЕНЕДЖЕРОВ PDF
Е.И. Туз, С.Ф. Худасова, Е.И. Клюев 142-146
РОЛЬ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В АВІАЦІЙНО-ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ PDF
С.А. Сергіенко 146-153
СИСТЕМНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В.В. Прохорова 153-164
ПРОБЛЕМА ПОБУДОВИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ АВІАКОМПАНІЇ ТА ЇЇ ВИРІШЕННЯ PDF
В.В. Матвєєв, О.М. Богушко 165-169
ІСНУЮЧІ МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ, ЩОДО РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ PDF
Т.А. Акімова 169-173
КОНТРОЛІНГ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н.В. Дегтяр 173-179
УРАХУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ФАКТОРУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ PDF
В.О. Касьянов, О.Є. Шквар 179-186
ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА МОРСКОГО ТУРИЗМА PDF
И.А. Голубкова 186-190
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ТОРГОВОМ СУДОХОДСТВЕ PDF
Н.Н. Примачева 191-195
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
О.В. Недошитко 196-202
ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЙ В НАУЦІ УПРАВЛІННЯ PDF
Н.О. Сімченко 202-206
РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА PDF
Л.О. Чуб 206-213
ТЕОРЕТИЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Р.В. Горідько 213-217
МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКТИВІВ АВІАПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
В.А. Василенко 217-222
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
А.В. Асаніна 222-229
СИСТЕМНА ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І.С. Майборода 230-237
ВПЛИВ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА АВІАЦІЙНУ ГАЛУЗЬ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF
В.Л. Сібрук 237-241


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована