Проблеми системного підходу в економіці

Тематика журналу, наукові статті в якому публікуються українською, російською та англійською мовами, охоплює фундаментальні та прикладні проблеми системного підходу в економіці та логістиці.

Мова видання: українська, російська, англійська.Проблеми системного підходу в економіці

Рік заснування:2004
Проблематика:висвітлення актуальних проблем використання системного підходу при дослідженні соціальних та технічних систем
Свідоцтво про державну реєстрацію:КВ № 8776 від 24.05.2004
Фахова реєстрація у ВАК України:Додаток до Постанови № 1-05/7 від 09.06.1999
Галузь науки:економічні, технічні науки
Періодичність:4 рази на рік
Мова видання:українська
Засновник:Національний авіаційний університет
Головний редактор:Загорулько Валентин Миронович, доктор економічних наук
Заступники головного редактора:Жаворонкова Г.В., доктор економічних наук; Ложачевська О.М., доктор економічних наук
Відповідальний секретар:Петровська Світлана Володимирівна, кандидат еоконочних наук
Члени редколегії:економічні науки:
Жаворонкова Г.В., д-р екон. наук; Коба В.Г., д-р екон. наук; Ложачевська О.М., д-р екон. наук; Матвєєв В.В., канд. екон. наук; Петровська С.В., канд. екон. наук Рибалкін В.О., д-р екон. наук; Ященко Л.А., д-р екон. наук
технічні науки:
Азарсков В.М., д-р тех. наук; Дем`янчук В.С., д-р тех. наук; Олешко Т.І., д-р тех. наук; Пономаренко Л.А., д-р тех. наук; Сидоров М.О., д-р тех. наук; Соломенцев О.В., д-р тех. наук; Юн Г.Н., д-р тех. наук
Адреса редакції:пр. Комарова, 1, корпус 2, ауд. 2.202, Київ, Україна
 


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована