ДО ПИТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Ю.П. Тадеєв

Анотація


В роботі проведений огляд основних типів економіко-математичних моделей міжнародних торгових операцій. Окремо виділено практичні та теоретичні моделі із зазначенням можливих областей застосування.

Ключові слова


модель; торгові операції; міжнародна торгівля

Посилання


Budzowski, Klemens (2008), Ekonomiczne problemy handlu mi^dzynarodowego, (Krakow).

Мировая экономика [Текст]: Учебник для вузов / Под ред. проф. Ю.А. Щербанина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 318 с.

Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика [Текст]: Учебник для вузов / П.Р. Кругман, М. Обстфельд: пер. с англ. под ред. В.П.Колесова, В.М. Кулакова.- М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. - 799 с.

Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації [Текст]: Навч. посіб. /А.С. Філіпченко. - 3-є вид., перероб. і допов. - К.: Знання України, 2006. - 316 с.

Jones, Ronald, Peter, Kenen (1984), Handbook of International Economics Volume 1. International trade, (North Holland).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована