ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ЯК ЧАСТИНА ФІНАНСОВОЇ В ЗАГАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

І.О. Селіверстова, О.Ю. Лащенко

Анотація


Досліджено та обґрунтована необхідність виділення окремої складової фінансової безпеки - податкової та розглянуто її сутність. Проаналізовано чинне законодавство з питань відповідальності платників податків за порушення цих норм. З^ясовані проблемні питання при нарахуванні і сплаті штрафних санкцій та розглянуті шляхи їх вирішення.

Ключові слова


безпека; податки; законодавство; платники податків; штрафні санкції

Посилання


Конституція України [Текст] - К.: Преса України, 1997. - 80 с.

Барановський, О.І. Фінансова безпека в Україні(методологія оцінки та механізми забезпечення) [Текст] /О.І. Барановський. - Київ: КНТЕУ - К., 2004. -759 с.

Горячова, К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] : автореферат на здобуття наукового ступеню к.е.н./ К.С. Горячова. - К.: КНУТД, 2006. - 16 с.

Дець, В.Ф. Бюджетна безпека та критерії її оцінки [Текст]/В.Ф. Дець// Стратегічна панорама. Київ, 2007. - №3. - с. 156-160.

Мартюшева, Л.С. Фінансова безпека підприємства як самостійний об'єкт управління [Текст] /Л.С. Мартюшева, Т.Е. Петровська Т.Е.// Научно-технический сборник. - К., 2006. - с. 235-238.

Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання [Текст] : монографія. /О. А. Кириченко, Паращенко Л.І. та інші. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. - 403 с.

Селіверстова, І.О. Звітність підприємств як елемент фінансової складової економічної безпеки підприємства [Текст] /І.О. Селіверстова, О.Ю. Лащенко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць - К.: НАУ, 2008 - Вип.19. - с. 256 - 261.

Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 №2181-III. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http//:www. zakon.rada.gov.ua/

Міністерство економіки України. Наказ «Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України» (Методика, розд.2) 02.03.2007 №60. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http//:www. zakon.rada.gov.ua/


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована