СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ

О.М. Приймачок

Анотація


Розглянуто історію розвитку аудиту в світі та особливості його становлення в Україні. З метою підвищення якості аудиту і довіри до нього з боку користувачів фінансової звітності розроблено пропозиції змін діючого законодавства України.

Ключові слова


аудит; особливості; якість аудиту; користувачі; законодавство

Посилання


Закон України „Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 р., із змінами і доповненнями. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3125-12

Бондар, М.І. Аудит в АПК: навч.посібник [Текст] / М.І. Бондар. - К.: КНЕУ, 2004. - 188 с.

Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту: навч.посібник [Текст] / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. - К.: Каравела, 2004. - 568 с.

Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу 2004" [Текст] // Том 17. Облік і аудит. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - 72 с.

Редько О. Аудиторські послуги в Україні: перші кроки до ринку [Текст] / О. Редько // Бухгалтерський облік і аудит. - К., 2008. - № 11. - С. 48-55.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована