ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УМОВ ПРАЦІ НА ВТРАТИ ВІД ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Л.М. Андросова

Анотація


 У економіці України, як і в інших країнах, спостерігаються істотні втрати робочого часу у зв'язку із захворюваністю з тимчасовою втратою працездатності. На підставі вивчення публікацій та статистичних даних запропоновані основні напрями вивчення впливу умов праці на втрати робочого часу за цім фактором.

Посилання


Гольцова С.М. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): [навчальний посібник] / С.М. Гольцова, І.И. Плікус. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 292 с.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення у цифрах і фактах. - К.: Міністерство праці та соціальної політики України, Пенсійний Фонд України, 2008. – 52 с.

Концепция Программы действий по улучшению условий и охраны труда, включая проведение аттестации рабочих мест по условиям труда: [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://worksec.ru/2008/11/02/minzdravsocrazvitija-rossii-gotovit.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України „Про введення державної статистичної звітності №23-тн "Звіт про причини тимчасової непрацездатності" від 25.12.1992 р. № 193.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України „Про відміну галузевої статистичної звітної форми №23-ТН-здоров “Звіт про причини тимчасової непрацездатності” та інструкції щодо її заповнення” від 02.06.2004 №275.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України „Про затвердження форми галузевої статистичної звітності закладів охорони здоров’я України “Звіт про причини тимчасової непрацездатності" від 12.10.2000 р. №253.

Новиков Н.Н. Снижение профессиональных рисков: объективный подход. [Электронный ресурс] / Н.Н. Новиков // Безопасность и охрана труда. - 2008. - №2. - Режим доступа до журн.: http://biota.ru/publish/magazine/article/348

Общественное здоровье и экономика / Ответственный редактор Б.Б.Прохоров. - М.: МАКС Пресс, 2007. - 292 с.

Пашин Н.П. Снижение производственных рисков и улучшение охраны труда - основа повышения его производительности. [Электрон. ресурс] / Н.П. Пашин // Безопасность и охрана труда. - 2008. - №1. - Режим доступа до журн.: http://biota.ru/publish/magazine/article/298

Роик В. Профессиональный риск: проблемы анализа и управления. [Электрон. ресурс] / Валентин Роик // Человек и труд. – 2003. - №2. - Режим доступа до журн.: http://www.chelt.ru/2003/2-03/roik-3-3.html

Стан умов праці на підприємствах машинобудівного комплексу України: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.op.dikted.org.ua/DOCs/StanUmovMaschUkr030507.doc

Статистичний щорічник України за 2003 рік / Держкомстат України. - К.: Консультант, 2004. – 631 с.

Статистичний щорічник України за 2004 рік / Держкомстат України. - К.: Консультант, 2005. – 591 с.

Статистичний щорічник України за 2005 рік / Держкомстат України. - К.: Консультант, 2006. – 575 с.

Статистичний щорічник України за 2006 рік / Держкомстат України. - К.: Консультант, 2007. – 552 с.

Статистичний щорічник України за 2007 рік / Держкомстат України. - К.: Консультант, 2008. – 571 с.

Сычек Л. Оценка заболеваемости с временной утратой трудоспособности у работников сельскохозяйственного предприятия [Электрон. ресурс] / Л. Сычек. - Режим доступа: http://itlab.anitex.by/msmi/bmm/01.2004/25.html

Турбинский В.В. Влияние условий труда на состояние здоровья и потери по нетрудоспособности работников промышленных предприятий [Электрон. ресурс] / В.В. Турбинский, Е.В. Лекомцева. - Режим доступа: http://www.sanepid-nso.ru/site/favorites/monitoring/466/552.html

Углубленный анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности работающих: методические рекомендации / [ Р.Д. Клебанов, С.Л. Итпаева, А.Т. Сиденко и др.]. – Минск, Белорусский научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт, Белорусский центр медицинских технологий, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 1999. – 40 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована