ОБҐРУНТУВАННЯ ЧИННИКІВ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

С.О. Ареф’єв

Анотація


У статті досліджено визначення та обґрунтування чинників, що дозволяють оцінити рівень організаційного потенціалу підприємства та його вплив на інвестиційну привабливість підприємств машинобудування.

Посилання


Шегда, А.В.. Економіка підприємства [Текст]: підручник/ За ред.. А.В. Шегди. — К.: Знання, 2006. — 614 с.

Кунцевич, В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки [Текст] /В.О. Кунцевич // Економіка підприємства. – 2004. - №7(37). – С. 123-130

Мізюк, Б.М. Потенціал підприємства: рушійні сили його формування та перетворення [Текст] / Б.М. Мізюк // Економіка і управління. – 2001. - №3. – С. 31-39

Отенко, И.П. Методологические основы управления потенциалом предприятия. [Текст] / Отенко И.П. – Харьков: Изд-во ХНЭУ, 2004. – 216 с.

Попов, Е.В. Рыночный потенциал предприятия [Текст] /Е.В. Попов. – М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2002. – 559 с.

Тихомиров, Н.П. Эконометрика [Текст] : учебник / Н.П.Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. — 2-е изд., стереотип. — М.: Издательство «Экзамен», 2007. — 512 с. (Серия «Учебник Плехановской академии»).

Чухрай, Н.І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення [Текст]: монографія / Н.І. Чухрай.– Львів, Вид. Національного університету „Львівська політехніка”, 2002, 186 с.

Шевченко, Д.К. Проблемы эффективности использования экономического потенциала. [Текст] / Д.К. Шевченко. – Владивосток: Изд. Дальневосточного университета, 1984. – 156 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована