ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ДО АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Г.А. Хмель

Анотація


 Стаття присвячена аналізу застосування різноманітних методів підвищення ефективності, в тому числі реструктуризації, авіатранспортних  підприємств з урахуванням специфічності господарської діяльності в авіаційній галузі.

Посилання


Кулаев, Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины [Текст] : монография / Ю.Ф Кулаев. – К.:Феникс, 2004. – 667с.

Загорулько, В.М. Чинники ціноутворення в сфері діяльності аеропортів [Текст] / В.М. Загорулько // Проблеми системного похода в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2007. – Вип. 20. – С.3 – 10.

Сич, Є.М. Економіко-управлінськи аспекти інноваційного розвитку залізничного транспорту [Текст] / Є.М. Сич В.П. Ільчук // Проблемы системного похода в экономике: сб. науч. тр. – К.: КМУГА, 2000. – Віп. 4 – С.45 – 47 .

Громов, Н.Н. Менеджмент на транспорте [Текст] / Н.Н.Громов, В.А.Персианов, Н.С.Усков и др. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 528с.

Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний [Текст] / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. — М. : Экономика, 2001. — 453с.

Бараш Ю.С. Реструктуризація залізничного транспорту України в умовах ринку: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 / Ю.С. Бараш; Українська держ. академія залізничного транспорту. — Х.: 2008. — 37с.

Хмель А.Г. Проблеми формування джерел інноваційності сучасного підприємства [Текст] / А.Г Хмель // Проблеми системного похода в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2008. – Вип. 24. – С.149– 155

Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності [Текст] / В.В. Стаднік, М.А.. Йохна — К. : Видавничий центр "Академія", 2005. — 400с.

Матвєєв В.В. Дослідження підходів в моделюванні виникнення інноваційних ідей в міжнародних компаніях [Текст] / В.В. Матвєєв, Г.А. Хмель // Проблеми системного похода в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2008. – Вип. 24. – С.19 – 26

Хаммер Майкл. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе [Текст] / Майкл Хаммер, Джеймс Чампи – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2007.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] / І.В. Багрова, Н.І.Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман. — Д. : ДДФЕІ, 2002. — 585с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована