№ 38 (2014)

Зміст

СТРАТЕГІЇ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ ВУЗЛОВОГО АЕРОПОРТУ В УКРАЇНІ PDF
Т. А. Акімова, Т. В. Надутенко, Н. О. Моісеєва
ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ PDF
М. М. Андрієнко, І. О. Новокрещенов, Н. І. Романюк
МАРКЕТИНГОВА МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Є. М. Сич, М. М. Андрієнко, О. М. Сагай
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ PDF
К. В. Антоненко, Н. О. Паксютова
ЛОГІСТИКА НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ КРАЇНИ PDF
О. В. Бойко
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ МОЛОКОЗАВОДІВ PDF
К. М. Бондар, Н. В. Ревуцька
ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. М. Вовк, О. Бричок
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ PDF
О. М. Гайдаржийська, О. Г. Чернікова
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ТРАНСПОРТА PDF
В. Г. Галабурда
ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ PDF
Л. О. Городецька, К. А. Калініченко
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ PDF
Е. Д. Дмитренко, О. М. Кириленко
ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ ЗА УТИЛІЗАЦІЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ PDF
Є. М. Івашина, І. В. Чібісова
ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК ГОЛОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОДУКТУ PDF
В. М. Кислий
ФІНАНСОВИЙ СУПЕРМАРКЕТ ЯК ФОРМА ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
М. В. Новикова, М. С. Свиридович
ОЦІНКА ВАРТОСТІ ІННОВАЦІЙ В НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. М. Рибак
УКРАЇНСЬКИЙ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ PDF
С. П. Слободяник
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ В СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ PDF
Н. О. Тіхонова
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ PDF
Т. Г. Щепіна


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована