№ 37 (2013)

Зміст

СТІЙКІСТЬ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ АВІАКОМПАНІЙ В КРИЗОВИХ УМОВАХ PDF
Н. І. Антощишина
ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ АЕРОПОРТУ PDF
О. Є. Беспам’ятних, О. М. Вовк
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. М. Вовк, Т. А. Ковальчук
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ТИПУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА PDF
Л. О. Городецька
ЗМІЦНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
О. В. Ільєнко
РЕГУЛЯТИВНІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ PDF
Л. А. Зверук
ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЦСЄ: СОЦІАЛЬНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
О. В. Кам’янецька, Ю. І. Головня
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ PDF
І. І. Каліна
РОЗВИТОК МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ PDF
О. М. Кириленко, В. О. Ільєнко
РЫНОК ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ PDF
Н. И. Ларионова, А. А. Загайнова
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ КУБЫ PDF
М. У. Лопес Родригес
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ТРАНСПОРТНИХ СУПЕРМАРКЕТІВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС–ПРОЦЕСІВ PDF
О. М. Парубець
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
О. І. Петренко
ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ АЕРОПОРТУ PDF
Т. О. Сімкова
ЕВОЛЮЦІЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Н. С. Скопенко
ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНО- СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
Є. М. Сич, О. В. Бойко
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Н. С. Чернова, Д. С. Сурмило


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована