№ 36 (2013)

Зміст

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ТРАНСПОРТНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Є. М. Сич, М. М. Андрієнко
ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРСІВ З ЯКОСТІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМООЖНОСТІ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ PDF
Т. А. Акімова
ЗАСТОСУВАННЯ АГРОАВІАЦІЙНИХ РОБІТ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ PDF
І. М. Герасименко
ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВІАКОМПАНІЯМИ PDF
Л. О. Городецька
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Е. Д. Дмитренко, Є. О. Кравець
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Є. М. Івашина, І. В. Чібісова
МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОДУКЦІЇ АВІАБУДУВАННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ PDF
Ю. М. Правик, І. В. Жудова
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. Є. Марчук, Ю. С. Ремига, Р. О. Коломієць
ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТРАНСПОРТУ PDF
О. С. Негрієнко
ВИДИ ПОСЛУГ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
В. А. Паламарчук, Ю. М. Чичкан-Хліповка
ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ В МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУРАХ PDF
О. М. Парубець
АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ PDF
А. В. Перетятько
АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ PDF
О. А. Рожок
ВРАХУВАННЯ РИЗИКУ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Н. С. Скопенко
КЛАСТЕРНО-ЛОГІСТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
Є. М. Сич, О. В. Бойко
ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ В АВІАКОМПАНІЯХ PDF
О. Ю. Тихонова
ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОГО МЕТОДУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
К. М. Шерепа
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
Д. Л. Ящук
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН НА ШЛЯХУ ПОБУДОВИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
В. О. Рибалкін
ЗАСТОСОВУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ АВТОТРАНСПОРТУ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ТУРИСТІВ PDF
В. Г. Шинкаренко


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована