№ 26 (2010)

Зміст

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ PDF
А.А. Акопян, Л.В. Радько
МАРКЕТИНГО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ PDF
И.М. Аксенов, А.В. Литковский
РОЛЬ ПОСЛУГИ МІЖНАРОДНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН PDF
Т.О. Войченко, Т.А. Алієв
НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ КОНКУРЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
В.Є. Командровська, Є.А. Яценко
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СУДОХОДНЫХ КОМПАНИЙ PDF
В.В. Барышникова
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
Е.Д. Дмитренко, О.Г. Безверха
СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА PDF
Е.В. Брезицкая
ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Т.О. Дяченко
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ХОЛДИНГОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ PDF
З.В. Філатова
ФАКТОРИ ТА УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Г.Ю. Кучерук, М.В. Глухенька
ПЛАНУВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ МОНОПОЛЬНОГО СТАНОВИЩА НА АВІАЦІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Ю.Б. Голляк
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ PDF
І.Ю. Голод
ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМТСВІ PDF
Л.О. Городецька, В.О. Журба
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ НЕВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ (ФОНДІВ) PDF
Є.М. Івашина
ВЛАСНІСТЬ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
В.О. Жаворонков, В.В. Матвєєв
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF
Г.В. Жаворонкова
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ PDF
Л.В. Котюченко, А.В. Дзус
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
О.В. Кам’янецька
РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М.О. Карпенко, Ю.С. Карпік
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ PDF
А.Т. Тофанчук, М.В. Колесник
ОПТИМІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
А.О. Колюбаєв
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ ТА ЇХ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
О.М. Кириленко, А.В. Коростельов
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ PDF
В.Е. Командровська, О.В. Коваль
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
О.Н. Кириленко, О.В. Кудрицька
СИСТЕМНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ МОТОРВАГОННИМИ ДЕПО PDF
Л. Кураченко
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ PDF
Т.О. Гаврилко, Д.О. Лабунський
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ PDF
І.І. Левківський
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
В.П. Лісовал
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ОБ’ЄКТІВ ТЕХНІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КОМПАНІЙ З НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
С.Л. Литвиненко, Т.Ю. Габріелова
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В РАМКАХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ PDF
А.П. Науменко, Д.О. Макаревич
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАДРОВОГО СКЛАДУ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ PDF
І.В. Матвійчук
УРАХУВАННЯ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОБ'ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ З СУБ'ЄКТАМИ ПЕРЕВІЗНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
М.І. Міщенко
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
В.В. Мізюк
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ДИСТРИБУЦІЇ У МАЛО-БЮДЖЕТНИХ АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ PDF
О.В. Онищенко
ФІНАНСОВА СТАБІЛІЗАЦІЯ ЛІЗИНГОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОСНОВА ЇЇ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ PDF
О.П. Овсак
НАЗРІЛА ПОТРЕБА ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ФІЗИЧНИМ І ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ PDF
О.В. Пастух
ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М.І. Петренко
РАЦІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА СКЛАДІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ КОЕФІЦІЄНТУ ОБОРОТНОСТІ PDF
О.М. Кириленко, О.А. Покладова
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕАВІАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АЕРОПОРТАХ УКРАЇНИ PDF
Н.В. Ратушна
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Ю.С. Ремига, П.О. Станко
КОМПЛЕКСНЕ EКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СУМІЖНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ PDF
О.В. Різниченко, Л.Т. Різніченко
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ Й РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
К.М. Шерепа
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ В АПК PDF
Н.С. Скопенко
СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ АВІАКОМПАНІЙ PDF
О.Ю. Тихонова
ЗМІНА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ АЕРОПОРТУ ЯК ЗАСІБ ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
П.В. Хриптулов, І.Л. Хриптулова
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
М.Б. Янчук, Ю.С. Дегтяренко
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
М.О. Карпенко, О.В. Захарченко


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована