№ 25 (2010)

Зміст

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК АЕРОПОРТУ PDF
Т.А. Акімова
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.А. Акопян, Л.І. Шмалюк
ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АВІАТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ PDF
М.Б. Янчук, А.В. Піскунова
НАПРЯМКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОНИХ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Є.І. Ануфрієва
ПРІОРИТЕТНІ СФЕРИ, ЗОНИ ТА ОБ'ЄКТИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Т.Г. Юр’єва, В.В. Якименко
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ(ПОСЛУГ), ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПОШУКУ ШЛЯХІВ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ PDF
М.Г. Бурба, М.П. Висоцька
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Е.Д. Дмитренко
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Д.В. Дмитрик
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ PDF
Т. Долінська, Т. Юр’єва
ГЛОБАЛЬНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ PDF
Т.О. Гаврилко, А.В. Гавриленко
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ PDF
Н.В. Гриценко, Ю.О. Крихтіна
ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ У 2009 РОЦІ PDF
Є.М. Івашина
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ТЕОРІЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ PDF
Г.В. Жаворонкова, В.В. Матвєєв
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ТА ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У НОРМІ ДИСКОНТУВАННЯ PDF
М.П. Висоцька, А. Кірічок
ВІДБІР ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ АЕРОНАВІГАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕЛІКУ КРИТЕРІЇВ PDF
Л.М. Колотуша
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Л.В. Кураченко
АНАЛІЗ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ PDF
О.Ю. Лащенко
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ PDF
Н.В. Соловей, К.І. Маліношевська
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВОЇ СИСТЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
М.І. Міщенко
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ У НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ PDF
Н.В. Соловей, О.М. Музичко
МЕХАНІЗМ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н.М. Нанівська, І.О. Селіверстова
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
А.П. Науменко, Т.О. Гаврилко
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ PDF
О.П. Овсак, О.А. Коноваленко
ТИПОЛОГІЯ ФОРМ САМОЗАЙНЯТОСТІ PDF
В.А. Паламарчук, О.П. Пристайко
МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Л.І. Перевозчикова, С.Ю. Руденко
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА - ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Р.В. Рудник
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
К.М. Шерепа
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КООПЕРАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ В АПК PDF
Н.С. Скопенко
ОСНОВНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
С.І. Степанець
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ PDF
Л.О. Сулима
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНОКУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАТ „УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” PDF
К.С. Ващук, М.П. Висоцька
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Є.Р. Віленський
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОДНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ PDF
Т.О. Войченко
ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОВІД І ВИТРАТ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
І.О. Селіверстова, І. Зозуля


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована