№ 32 (2011)

Зміст

ЗАКОНОДАВЧІ ПРОГАЛИНИ ТА КОЛІЗІЇ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВІЙ БАЗІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ PDF
Ю.О. Якимов
ПРОБЛЕМИ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ PDF
К.В. Антоненко, А.О. Батюлєва
РОЗПОДІЛ ПРОГРАМИ РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ПО РІЗНИХ ДЕПО PDF
Ю.С. Бараш, В.В. Скалозуб, Ю.В. Булгакова
ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄС PDF
І.В. Басенко
КРЕДИТНІ ПІДХОДИ ДО ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І.В. Біскупська
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І.О. Борисюк, І.С. Килівник
СТАН І ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Е.Д. Дмитренко, О.М. Кириленко, О.І. Шуляк
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА» PDF
С.П. Дунда
МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ПРАЦІ НА АВІАПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Л.О. Городецька
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О.О. Карпенко
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О.П. Кавтиш, Н.П. Круш
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ АНТИМОНОПОЛЬНИМ ТА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ PDF
М.В. Колесник, В.В. Шум, І.В. Созинова
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
О.Г. Кондрашевська
ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ МЕТОД СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ PDF
О.О. Кравченко
МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЦІН АКЦІЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ PDF
І.В. Шевченко, О.К. Лигін
ВИБІР АВІАПАСАЖИРАМИ ТИПУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА В РАМКАХ МАРКЕТИНГУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
В.В. Мова, А.В. Гавриленко
ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ ГРУП ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ЗАПИТІВ ДЛЯ АЕРОПОРТІВ PDF
А.С. Назаренко
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Д.В. Погребняк
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ PDF
О.В. Поліщук, В.В. Цимбал
ОЦІНКА СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ PDF
О.В. Попович, І.О. Геєць
МОТИВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т.В. Рибачук-Ярова
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕХНОПАРКІВ В УКРАЇНІ PDF
С.М. Шкарлет, Л.А. Подимова
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГУ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т.Н. Шкода
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСКОРДОННИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ PDF
Є.М. Сич, О.М. Парубець
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
Г.Ю. Кучерук, Т.О. Сімкова
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ІНТЕГРАЦІЯ PDF
Н.С. Скопенко
СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Є.М. Сич, Д.О. Сугоняко
СТАН І РОЗВИТОК ВНУТРІШНІХ АВІАЦІЙНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ PDF
І.І. Висоцька
ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ФОРМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
К.В. Захожай, А.О. Ляшанов
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Т.С. Запорожець


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована