№ 31 (2011)

Зміст

УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ PDF
С.Р. Камілова, Ю.Ю. Яцун
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ PDF
Д.В. Яковлєв, О.П. Овсак
ПОНЯТТЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Ж.Д. Анпілогова
АНАЛІЗ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
Н.І. Антощишина
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ PDF
Ж.В. Кудрицька, О.В. Апарова
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАКОМПАНІЇ НА РИНКУ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
О.В. Артамонова
МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ ТА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ НА ПРИКЛАДІ ДП «ЗАВОД 410 ЦА» PDF
А.О. Бадіон, Т.О. Дяченко
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. НАПРЯМКИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
О.М. Бондаренко,, М.П. Білан
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
І.М. Білецька
УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ: ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.В. Брезіцька
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І.В. Чібісова, Є.М. Івашина
СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ ТА ЇХ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН PDF
О.І. Шуляк, Е.Д. Дмитренко
ФАКТОРИ ТА НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ PDF
І.В. Дорошенко
МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ПОТУЖНІСТЮ АВІАБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
І.О. Геєць
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ КОРПОРАЦІЙ - ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Л. Головіна
ОЦІНКА ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л.О. Городецька, І.Г. Шевченко
СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ТА МЕХАНІЗМИ ОПОДАТКУВАННЯ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О.В. Гривківська
СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н.Ю. Кривицька, А.С. Громова
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ PDF
В.Ю. Костюк
МІСЦЕ БАНКІВ, ЯК ІНВЕСТОРІВ, В СТРУКТУРІ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
О.О. Кущ
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ PDF
К.В. Кутрань
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Т.В. Матюк, О.О. Дяченко
ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ В ТЕОРІЇ МУЛЬТИПЛІКАТОРА-АКСЕЛЕРАТОРА PDF
О.В. Нагорний, А.В. Шевченко
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ PDF
О.П. Овсак, Ю.В. Зінченко
КРИЗА: ЗАГРОЗА ЧИ МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ БРЕНДІВ? PDF
О.В. П’янкова
ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
С.С. Пятуніна
ІННОВАЦІЙНА АКТИВІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
В.А. Паламарчук, О.П. Пристайко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
П.В. Пузирьова
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: КРИТЕРІЇ, ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗ PDF
А.П. Стефаненко-Шупик, Л.В. Сахневич
СТРУКТУРА ВИТРАТ У ТАРИФАХ НА ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ У ВНУТРІШНЬОМУ СПОЛУЧЕННІ PDF
К.М. Шерепа
ВЕРТІКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Н.С. Скопенко
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РИНКУ ЗЕРНОВИХ PDF
Н.Ю. Кривицька, І.В. Степаник
РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ МАКРОПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ PDF
I.О. Темник
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВПЛИВУ НЕЧІТКИХ ЯВИЩ НА УРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР PDF
Н.І. Токарєва
ФОРМАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІНЙИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В.І. Щелкунов, О.М. Вовк
ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЛІЗИНГОВИХ УГОД НА РИНКУ АВТОВИРОБНИЦТВА PDF
Т.Й. Хома, О.М. Ложачевська


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована