№ 29 (2011)

Зміст

МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТЕРМИНАЛА PDF
И.М. Аксенов, А.В. Литковский
МЕТОДОЛОГІЯ ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ УПРАВЛІННЯ PDF
А.О. Белятинський, Ахмад Халіф Аль-Маайя
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОГО СОЮЗУ І НАСЛІДКИ ДЛЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
К.В. Антоненко, В.В. Ярошенко
СИЛЬНЫЙ БРЕНД СТРАНЫ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ PDF
О.В. Антонюк
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЦІННОСТІ АВІАКОМПАНІЇ PDF
Н.І. Антощишина, М.Ю. Григорак
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВІАТРАНСПОРТУ PDF
О.В. Апарова
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ДИСТРИБУЦІЇ МАЛОБЮДЖЕТНИХ АВІАКОМПАНІЙ СУЧАСНОСТІ PDF
Ю.В. Бадьор, Г.С. Гуріна
ОРГАНІЗАЦІЯ АВІАКОМПАНІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
А.В. Бєлан, В.В. Бєлан
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА АВІАПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О.С. Борисенко
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
І.О. Борисюк
ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ ДЛЯ ІНОЗЕМНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
О.В. Чернюк, К.В. Сидоренко
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОУЧИНГУ ПРИ СТВОРЕННІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ PDF
Ю.В. Тарасенко, Ю.М. Чичкан-Хліповка
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У АВІАЦІЙНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ PDF
Т.О. Дяченко
ДОМІНАНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Я.В. Добрянський
ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАНГ У СТРАТЕГІЧНОМУ ПАРТНЕРСТВІ В РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
С.В. Ейсмонт
НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
З.В. Філатова, А.Г. Ротанова
ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ІРО PDF
І.М. Фищук
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ : ЧИННИКИ ВПЛИВУ І ОЦІНКА РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
А.В. Гавриленко, Т.О. Гаврилко
ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ PDF
Т.О. Гаврилко, Т.І. Сафонова
РЕАЛИЗАЦИЯ ЕКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В АВИАЦИОННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ PDF
Ю.Б. Голляк
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
А.Ю. Гріненко
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИ ДЛЯ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ PDF
Є.М. Івашина
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
А.Г. Жарінова
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СКЛАДОВОЮ РЕГІОНУ PDF
В.О. Жаворонков
ЦІННІСТЬ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ПОСЛУГИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ PDF
Г.В. Жаворонкова
ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Т.В. Камiнська
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О.М. Ложачевська, А.С. Ложачевська
УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АВІАЦІЇ В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Г.М. Михайлов
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ СТРОКІВ СЛУЖБИ ТА ВИТРАТ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ КОЛІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
М.І. Міщенко
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА: ПРИЧИНИ, ОСОБЛИВОСТІ, НАСЛІДКИ PDF
Т.Л. Мостенська
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВО – ТЕХНІЧНОЇ КОМПАНІЇ – СУБ`ЄКТА ЗЕД PDF
А.П. Науменко, Л.В. Данилевич
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗВ’ЯЗКУ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ З МІЖНАРОДНОЮ ТОРГІВЛЕЮ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОМІЧНИЙ ПРОСТОРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ PDF
М.В. Новикова, Н.О. Уколова
ФОРМУВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ГРАВІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС PDF
М.В. Новикова, Н.Ю. Ткачук
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ КРИЗИ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.П. Овсак, О.В. Іващенко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ МІЖНАРОДНИХ АВІАЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ PDF
О.Т. Полторацька
ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ЯКІ ВІДРІЗНЯЮТЬ ЇЇ ВІД МЕТОДІВ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
О.В. Попович
ЕЛЕМЕНТИ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ PDF
О.В. П’янкова
ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ В МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ PDF
Т.А. Сауляк
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РИНКАХ PDF
С.М. Савченко
СЕРВІС-ЦЕНТРИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
К.М. Шерепа
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЛІЗИНГОВОГО ПЛАТЕЖУ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ ЙОГО РОЗМІРУ PDF
І.В. Шевінська, Г. Білецька
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДСЬКОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛІВ PDF
Т.Н. Шкода
ВИКОРИСТАННЯ ПРАЦІВНИКІВ У ПОДОЛАННІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА ГРУПОВОГО ОПОРУ ЗМІНАМ PDF
Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ, МЕНЕДЖЕРІВ І ВИКОНАВЦІВ PDF
О.М. Скібіцький
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ PDF
Н.С. Скопенко
АУТСОРСИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ АЕРОПОРТУ PDF
О.Є. Соколова, М.Ю. Григорак
ВЗАЄМОДІЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ PDF
Н.В. Соловей
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ PDF
Н.О. Тіхонова
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О.Ю. Лащенко, В.В. Томашевська
ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
С.О. Тульчинська, М.О. Змієнко


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована