№ 28 (2010)

Зміст

РЫНОК МОРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ЕГО СТРУКТУРА PDF
Ахмад Рагед
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕ МОНОПОЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
І.М. Аксьонов
ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ЯК ОДИН З ШЛЯХІВ АДАПТАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО СВІТОВОГО РИНКУ PDF
О. М. Анісімова, С. Ю. Мусієнко
АУТСОРСИНГ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ PDF
Л. А. Богун
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЕМ ФЛОТА СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ PDF
С.М. Боняр
ОСОБЛИВОСТІ СТОРНУВАЛЬНИХ ЗАПИСІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
В.І. Довбуш
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО І ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКОМУ СЕКТОРІ І ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА PDF
С.В. Ейсмонт
ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ІРО PDF
І. М. Фищук
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
І.Б. Галюк
ОСНОВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНОМУ АЕРОКОСМІЧНОМУ КОМПЛЕКСІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Г.С. Гуріна, Ю.В. Бадьор
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПІВ ПРИРОСТУ, СЕЗОННОЇ ХВИЛІ ПЕРЕВЕЗЕНИХ ПАСАЖИРІВ ТА ДОХОДІВ ВІД ПІДСОБНО-ДОПОМІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВАГОННИХ ДІЛЬНИЦЬ PDF
О.Г. Харчук
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ PDF
О.В. Кам’янецька
УПРAВЛIННЯ ТOРГOВИМ ПEРСOНAЛOМ ПOЛIГРAФIЧНИХ ПIДПРИЄМСТВ PDF
С.Р. Камілова, Ю. A. Мoсaкoвськa
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н.М. Кравчук
РОЗРОБКА ПРОЦЕСУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ АВІАПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Г.Ю. Кучерук, М.В. Глухенька
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМ ЦЕНТРІВ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТА МОБІЛЬНИХ СТАНЦІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРУПИ ВАНТАЖНИХ АВІАКОМПАНІЙ ЧАРТЕРНОГО ТИПУ PDF
С.Л. Литвиненко
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
О.М. Ложачевська, А.О. Аммарі
РОЗВИТОК ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ PDF
Л.М. Любохинець
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ АВІАКОМПАНІЙ PDF
В.В. Матвєєв, О.В. Попович
СТАНДАРТИ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О.А. Михальченко
УДОСКОНАЛЮВАННЯ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ PDF
М.І. Міщенко
СУЧAСНI ПРОБЛЕМИ РЕСТРУКТУРИЗAЦIЇ ОСНОВНИХ ФОНДIВ МAШИНОБУДIВНИХ ПIДПРИЄМСТВ PDF
С.Г. Мізюк, М.A. Щукiнa
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-АВІАЦІЇ У СВІТІ PDF
М.В. Музиченко
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ КОНСОЛІДАЦІЇ КАПІТАЛУ В АВІАБУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Т.А. Нікітіна
АВІАЦІЙНІ АЛЬЯНСИ ЯК НАСЛІДОК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В СВІТОВІЙ АВІАЦІЇ PDF
С.М. Подрєза, В.О. Новак, Г.С. Гуріна
ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ПІДХОДІ ДО ВИРОБНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ, ЇХ ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ РОЗВИТОК PDF
Г.В. Сєрикова
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І ПРАВОВА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ НА ТРАНСПОРТІ PDF
К.М. Шерепа
ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
К.В. Шевчук
СУТНІСТЬ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКА PDF
Т.Н. Шкода
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ АЕРОПОРТІВ PDF
Т.О. Сімкова
СТРАХОВИЙ МАРКЕТИНГ В СФЕРІ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ PDF
Н.В. Соловей
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ PDF
Н.В. Винниченко, Н.В. Шевченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М.П. Висоцька, І.П. Садловська
ПРИНЦИПИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ СУДНОПЛАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА В НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ PDF
Т.О. Войченко
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗВЕДЕНОГО, ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ PDF
К.В. Захожай
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
В.В. Краплина
ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ: ЗМІСТ ТА РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУ ЛЮДИНИ В ЇЇ ФОРМУВАННІ PDF
А.Г. Жарінова


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована