№ 27 (2010)

Зміст

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВАГОННИХ ДІЛЬНИЦЬ PDF
І.М. Аксьонов, О.Г. Харчук
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ АВІАТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Є.І. Ануфрієва
ЭФФЕКТЫ ДАВЛЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ КОНКУРЕНТНУЮ СТРАТЕГИЮ: ПРИМЕР АВИАКОМПАНИЙ PDF
Л. А. Богун
ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЦІННОСТІ АВІАКОМПАНІЇ PDF
Н.І. Антощишина
КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МАРКЕТИНГУ PDF
В.П. Бондар, Т.О. Гаврилко
СТАН ЗДІЙСНЕННЯ УГОД ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ PDF
П. Б. Чурило
ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ АВІАПІДПРИЄМСТВА PDF
О.О. Дяченко
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ ПРЕСИ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Т.О. Дяченко
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
В.О. Данилюк
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
В.О. Демченко, Н.Ю. Кривицька
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Е.Д. Дмитренко, О.І. Шуляк
ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА PDF
Л.М. Ганущак-Єфіменко, Ю.А. Малашенко
ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В БАГАТОРІВНЕВІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КІНЦЕВОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Ю.Б. Голляк
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ СТАНУ І СТУПЕНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН PDF
Л.О. Городецька
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
В.О. Жаворонков
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Г.В. Жаворонкова, Н.В. Дегтяр
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
І.І. Каліна
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ «ШІСТЬ СИГМ» PDF
Г.Ю. Кучерук
ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ЗНИЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ ТРАНСПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
В.І. Куделя
ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ PDF
В.А. Кулик
ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ САМООРГАНІЗАЦІЇ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
В.М. Марченко
КОНСОЛІДАЦІЯ КАПІТАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТІВ СВІТОВОГО РИНКУ АВІАБУДУВАННЯ PDF
В.В. Матвєєв, Т.А. Нікітіна
РОЗВИТОК КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ КАДРОВОЇ СУКУПНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.А. Михальченко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.Г. Михайлова
НОВА ТЕОРІЯ ТОРГІВЛІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ПОЛОЖЕНЬ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
З.В. Мокринська, Н.М. Кушнірчук
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АЕРОПОРТІВ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ОЦІНКА PDF
А.С. Назаренко
РОЗПОДІЛ ЕКОНОМІЇ СУСПІЛЬНОЇ ПРАЦІ МІЖ ВЛАСНИКАМИ ФІЗИЧНОГО І ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛІВ НА ПРИКЛАДІ ДМА «БОРИСПІЛЬ» PDF
О.В. ПАСТУХ
ОЦІНКА ДОХОДНОСТІ ТА РИЗИКІВ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
К.О. Пушенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ОБСЯГИ ТА СТРУКТУРУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
К.М. Шерепа
ЯКІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н.М. Шуляр
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ПРИ ФОРМУВАННІ НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР PDF
Н.С. Скопенко
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С ПОМОЩЬЮ a - КВАЗИЭКВИВАЛЕНТНОСТИ. PDF
А.В. Смирнов
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
О.Є. Соколова
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД СТВОРЕННЯ АВІАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ АЛЬЯНСУ АВІАКОМПАНІЙ PDF
Л.О. Сулима
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ АВІАПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М.Б. Янчук


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована