ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО СУПРОВІДУ ТРАНСКОРДОННИХ ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Наталія Юріївна Кривицька, Борис Гелайович Шонія

Анотація


В статті розглянутті проблеми та перспективи використання інтермодальних перевезень та особливості їх митного обслуговування в сучасних умовах господарювання підприємств України.

Ключові слова


інтермодальні перевезення; документ; контрагент; зовнішньоекономічна діяльність; коносамент

Посилання


Сханова С.Э., Попова О.В., Горев А.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание. Учебное пособие. Москва: Academia, 2005.

Карпенко О.О. Логістика в системі змішаних перевезень // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. праць. – Вип. 13.–К.: НАУ, 2007.– С. 65–72.

Собкевич О., Ємельянова О."Щодо шляхів розвитку мультимодальних (комбінованих) перевезень в Україні". Аналітична записка http://www.niss.gov.ua/articles/599/

Дрозд Е.Интермодальные перевозки: мировой опыт журнал "Гражданская авиация" N 6 – 2006. – с. 33 -37.

Гаджинский A.M. Современный склад. Организация, технологии, управление и логистика: учебно-практическое пособие. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2001. –176 с. ISBN 5-482-00330-2.

Постанова КМУ № 320-2009-п від 02.04.2009 Про затвердження Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні

Зимовец А.В. Международные транспортные операции Конспект лекций. Таганрог: Издательство ТИУиЭ, 2008.

Троицкая Н.А. Единая транспортная система: учеб. для сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 240 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована