СУТНІСТНО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФІНІЦІЇ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Наталя Семенівна Прокопенко, Ал-Хатіма Шлебат, Ваган Робертович Товмасян

Анотація


В статті здійснено узагальнення наукових поглядів сутності «механізму» «економічного механізму», «організаційного механізму», поняття «управління». Обґрунтовано дефініцію економіко-організаційного механізму управління діяльністю підприємств.

Ключові слова


механізм; економічний механізм; організаційний механізм; управління; діяльність; підприємство

Посилання


Економічна енциклопедія : [в 3–х томах.] / за ред. С. В. Мочерного та ін. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. – Том 2. – 848 с.

Данилишин Б. М. Екологічна складова політики сталого розвитку : [монографія] / Б. М. Данилишин. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2008. – 256.

Економічна енциклопедія : [в 3–х томах.] / за ред. С. В. Мочерного та ін. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. – Том 1. – 864 с.

Макаренко М. І. Сутнісно-структурна визначеність механізму регулювання державного боргу / М. І. Макаренко, В. Ю. Дудченко // Вісник Сумського державного університету. – Серія Економіка. – 2006. - № 7(91). – С. 68-75.

Гросул В.А. Організаційний механізм формування та функціонування соціально-економічної системи підприємства / В. А. Гросул - [Електронний ресурс] : режим доступу - http://www.confcontact.com/2008dec/2_grosul.php

Москаленко В. П. Финансово-экономический механизм промышленного предприятия : [научно-методическое издание] / В. П. Москаленко, О. В. Шипунова; [под научной ред. В. П. Москаленко]. – Сумы : Изд-во "Довкілля", 2003. – 176 с.

Брюховецкая Н. Е. Экономический механизм предприятия в рыночной экономике // Социально-экономические аспекты промышленной политики : Сб. науч. тр. /Ин-т экономики промышленности. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 1999. – С. 203-213.

Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя) / І. Лукінов. – К. : ІЕ НАН України, 1997. – 456 с.

Хозяйственный механизм общественных формаций : под общ. ред. Л. И. Абалкина. – М. : Мысль, 1986. – 269 с.

Ферианц Я. Хозяйсвенный механізм и экономия времени / Я. Ферианц. – М. : Экономика, 1987. – 191 с.

Кульман Анри. Экономические механизмы / А. Кульман. – М. : Прогресс. – Универс, 1993. – 192 с.

Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь : [французкая, русская, английская, немецкая, испанская терминология; в 2-х томах] / Бернар И. Колли Ж. К. – М. : Международные отношения, 1994 г. – Том. 2. – 720 с.

Зиновьев Ф. В. Формирование эффективных механизмов хозяйствования в агропромышленном комплексе Крыма. – Симферополь : Таврия, 2001. – 260 с.

Хозяйственный механизм общественных формаций / под общ. ред. Л. И. Абалкина. – М. : Мысль, 1986. – 269 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована