МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНОГО ТИПУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Л. О. Городецька

Анотація


У статі розглядаються науково-методичні підходи в вибору типу повітряного судна для авіалінії.

Ключові слова


науковий підхід; витрати; дохід; чинники; авіалінія;

Посилання


Бугайко Д.А. Особенности разработки тарифной политики международного рейса

[текст]//Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Сб. наук. пр. – К.: НАУ, 2003. –

С.223-227.

Городецька Л.О., Новокрещенов І.О. Визначення собівартості перевезень авіакомпаній

[текст]]//Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Сб. наук .пр.: Вип.36. – Київ:

НАУ, 2013. – С.22-27.

Городецкая Л.А. Исследование влияния основных эксплуатационных и экономических

факторов на себестоимость и рентабельность перевозок [текст]//Проблемы системного

подхода в экономике. Сб. научн. тр. – К.: КМУГА, 1996. – С.19-21.

Городецкая Л.А. Методы калькулирования себестоимости перевозок на различных

видах транспорта [текст] // Проблемы повышения эффективности инфраструктуры. Сб.

научн. тр. – Киев. КМУГА, 1996. – С.188-193.

Кулаев Ю.Ф., Щелкунов В.И. Экономика гражданской авиации Украины. [Текст] – К.:

Фенікс. 2012. – 736 с.

Методичні рекомендації з формування собівартості авіаційних перевезень для

внутрішніх і міжнародних сполучень з врахуванням методичних рекомендацій ІСАО. –

Укравіатранс. 2003. – 21 с.

Сич Є.М. Проблеми функціонування та розвитку транспортної галузі регіону

[Текст]//Є.М. Сич, О.В. Мініна. Вісник Чернігівського державного технологічного університету.

– 2001. - №14. С. 145-150.

Щелкунов В.И., Переверзева С.А. Механизм регулирования коммерческой деятельности

авиакомпаний Украины: монография. [Текст] – Киев, Наук. думка. 2006. – 304 с.

Экономика гражданской авиации: Методические указания и задания по выполнению

курсового проекта.//Сост.: Ю.Ф. Кулаев, Л.А. Городецкая, О.В. Царенко, С.Г. Опанасенко. –

Киев: КМУГА. – 1996. – 44 с.

Ященко Л.А. Теоретические основы и методы технико-экономических изысканий по

развитию воздушных перевозок и повышению их эффективности. Автореф. дис. д-ра эконом.

наук /08.00.05/. – М. 1992. – 35 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована