ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВІАКОМПАНІЯМИ

Л. О. Городецька

Анотація


У статті розглядаються науково-методичні підходи до вдосконалення методів визначення собівартості перевезень в авіакомпаніях з врахуванням особливостей впливу більш суттєвих ринкових факторів.

Ключові слова


витрати; собівартість перевезень; льотні експлуатаційні витрати; аеропортові збори; збори за аеронавігаційне забезпечення на маршруті;

Посилання


Городецкая Л.А. Совершенствование методов исчисления себестоимости перевозок на авиапредприятиях: автореф. дис. канд. екон. наук./ Л.А. Городецкая, - К.: Киевский ин-т инженеров гражданской авиации, 1992. – 20 с.

Городецкая Л.А. Методы калькулирования себестоимости перевозок на различных видах транспорта [Текст] // Проблемы повышения эффективности инфраструктуры. Сб. наук. тр. – Киев: КМУГА, 1996. – С. 188-193.

Костромина Є.В. Економіка авіакомпаній [Текст]. – М.: Концерн «Банковский Деловой Центр», 1997. – 111 с.

Кулаев Ю.Ф., Щелкунов В.И. Экономика гражданской авиации Украины. [Текст] – К.: Фенікс, 2012. – 736с.

Методичні рекомендації з формування собівартості авіаційних перевезень для внутрішніх і міжнародних сполучень з врахуванням методичних рекомендацій ІСАО. – Укравіатранс, 2003. – 21с.

Мирошников А.В. Совершенствование планирования работы предприятия с учетом сопоставимости затрат и продукции //А.В. Мирошников, Л.И.Сергеев. – Л.:ОЛАГА, 1982. – 176 с.

Мирошников А.В. Методы определения и модели формирования себестоимости продукции гражданской авиации. – М.: Транспорт, 1982. – 320 с.

Сич Є.М. Проблеми функціонування та розвитку транспортної галузі регіону [Текст] // Є.М. Сич, О.В. Мініна. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2001. - №14. – С. 145-150

Щелкунов В.И., Переверзева С.А. Механизм регулирования коммерческой деятельности авиакомпаний Украины: монография. [Текст] – Киев: Наук. думка, 2006. – 304 с.

Ященко Л.А. Теоретические основы и методы технико-экономических изысканий по развитию воздушных перевозок и повышению их эффективности: Автореф. дис… д-ра эконом. наук.: 08.00.05/. – М.: 1992. – 35 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована