ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОВІД І ВИТРАТ ПІДПРИЄМНИЦТВА

І.О. Селіверстова, І. Зозуля

Анотація


 У статті окреслено проблеми обліку витрат і доходів вітчизняного підприємства, розкрито сучасний стан цього ключового напряму обліку, з'ясовано перспективи вирішення проблем обліку витрат і доходів підприємства.

 В статье обозначены проблемы учета расходов и доходов отечественного предприятия, раскрыто современное состояние этого ключевого направления учета, выяснены перспективы решения проблем учета расходов и доходов предприятия.

 The article outlined the problem of the cost and income of domestic companies disclosed the current status of this key trend of accounting problems and noticed the prospects of the cost and revenue of the company.


Ключові слова


доходи; витрати; бухгалтерський облік; проблема; «тіньові доходи»; «тіньові витрати»; витратно – дохідна політика; доходы; расходы; бухгалтерский учет; проблема; «теневые доходы»; «теневые расходы»; расходно-доходная политика; revenue; costs; accounting

Посилання


Чумаченко М., Білоусова І. Економічна робота на підприємстві та П(С)БО 16 «Витрати»[Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 3.

Голов С. Чи перешкоджає П(С)Б016 «Витрати» економічній роботі на підприємстві? [Текст]// Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5.

Маренич Т. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст]// Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 12.

Михалевич С. Проблеми обліку транспортно заготівельних витрат та шляхи їх вирішення [Текст]// Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 3.

Моссаковський В. Про управлінський облік [Текст]// Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 10.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована