ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ТА ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У НОРМІ ДИСКОНТУВАННЯ

М.П. Висоцька, А. Кірічок

Анотація


 В умовах ринкової економіки інвестування поєднане з ризиком недоотримання очікуваних результатів у встановлений термін або втратою коштів. У зв’язку з цим виникає необхідність кількісної оцінки ступеня ризику інвестованих коштів.

 В условиях рыночной экономики инвестирование связано с риском не достижения запланированных результатов в определенный сток или потери средств. В связи с этим возникает необходимость количественной оценки степени риска инвестированных средств.

 In market economy investment connects with risk of lost money and actives. That’s why there is the necessary of quantitative estimation of investment risk.


Ключові слова


капітальні інвестиції; ризик; факторі ризику; оцінка ризику; норма дисконтування; капитальные инвестиции; риск; факторы риска; оценка риска; норма дисконтирования; real investment; risk; reason of risk; estimate of risk; discount rate

Посилання


Скопенко Н.С. Теоретико-методичні основи аналізу та врахування господарського ризику в діяльності підприємств (на прикладі хлібопекарської галузі) [Текст]: дисертація. – К.: 2006, - 229 с.

Скопенко Н.С. Теоретико-методичні основи факторного аналізу ризику в умовах нечіткої оцінки окремих чинників [Текст]// Вісник КНУТД. – 2005. - № 4 (24). – с. 39-44.

Лысюк А.П., Шаповал С.С., Свинарев Ю.Н. Модели учета рисков в оценке эффективности реальных инвестиций [Текст]: Монография. – Одесса: «ТЭС», 2004. – 96 с.

Гненный О.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте в условиях неопределенности и рисков [Текст]: Дис. канд. экон. наук: 08.07.04 / ДНУЗТ. – Днепропетровск, 2004. – 220 с.

Кулаев Ю.Ф. Методы экономической оценки инвестиционных проектов на транспорте. [Текст] Учеб.-метод. пособие. – К.: Транспорт України, 2001. – 182 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована