ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Д.В. Дмитрик

Анотація


 У статті досліджено теоретичні основи процесу формування стратегії розвитку, визначено сутність стратегії розвитку транспортного підприємства, її склад та послідовність формування.

 В статье исследованы теоретические основы процесса формирования стратегии развития, определена сущность стратегии развития транспортного предприятия, ее состав и последовательность формирования.

 The article explored the theoretical foundations of the strategy development process, defined the essence of the transportation company strategy development, its structure and sequence of formation.


Ключові слова


стратегія; стратегія розвитку; стратегічне управління; транспортне підприємство; стратегия; стратегия развития; стратегическое управление; транспортное предприятие; strategy; strategy of development; strategy management; transport enterprise

Посилання


Власенко Д.О. Формування раціональної структури стратегічного плану автотранспортного підприємства [Текст] // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2007. - № 1. – С. 46-51.

Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент [Текст]: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. - 288 с.

Шершньова З.Є. Стратегічне управління [Текст]: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

Шинкаренко В.Г., Левченко О.П. Формирование стратегии развития АТП [Текст] // Економіка транспортного комплексу: Зб.наук.пр. - Харків: ХНАДУ. – 2004. Вип. 7. – С. 88 - 99.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована